Fiskalno vijeće Bosne i Hercegovine kojim je predsjedala predsjednica Vijeća ministara BiH Borjana Krišto, utvrdilo je u utorak dokument Globalni okvir fiskalne bilance i politike u BiH (GFO) za razdoblje 2024.-2026. godine. Sjednica Fiskalnog vijeća BiH održana je putem videoveze.

“Usvojeni dokument Globalnog okvira fiskalne bilance i politike u BiH podrazumijeva povećanje od 40 milijuna KM za financiranje institucija BiH u 2024. godini u odnosu na 2023. godinu i sada iznosi 1.355.400.000 KM”.

Usvajanjem dokumenta GFO-a stvorene su pretpostavke za što skorije usvajanje proračuna institucija BiH za 2024.

error: Content is protected !!