Federalni agromediteranski zavod Mostar u sklopu provedbe Škole rezidbe 2024. godine organizira zimsku rezidbu stabala masline, oblikovanje i održavanje sustava uzgoja i rezidbe na rod na pokusnom poligonu Buna.

Škola rezidbe će biti organizirana početkom ožujka 2024. godine, sukladno vremenskim uvjetima o čemu će prijavljeni kandidati biti telefonski obaviješteni.

Svi zainteresirani mogu se prijaviti na brojeve: 036 335 060, 036 335 053 i 036 335 064 u vremenu od 9:00 do 15:00 sati. Prijaviti se možete do 29. veljače 2024. godine.

error: Content is protected !!