Za projekte rekonstrukcije lokalnih cesta na području Grada Ljubuškog iz Proračuna Županije Zapadnohercegovačke tijekom ove godine bit će izdvojeno 750.000 konvertibilnih maraka.

Riječ je o Odluci Vlade Županije Zapadnohercegovačke donesenoj na posljednjoj sjednici, na temelju koje će ŽZH sudjelovati u sufinanciranju rekonstrukcije lokalnih cesta u naseljenim mjestima na području Grada Ljubuškog. Na istoj sjednici za rekonstrukciju lokalnih cesta na području Širokog Brijega izdvojeno je također 750.000 KM. Pored navedene Odluke Vlada je, među ostalim,  usvojila periodično izvješće o izvršenju Proračuna ŽZH za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine. Inače, kako je prilikom usvajanja Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu obrazložila ministrica financija i dopredsjednica Vlade ŽZH Blagica Leko ” Pored svih namjenskih prijenosa drugim razinama vlasti  odnosno gradovima i općinama ŽZH tijekom 2024. godine lokalnim jedinicama samouprave osigurani su i kapitalni prijenosi u iznosu od 2.500.000 KM.”

Radio Ljubuški

error: Content is protected !!