Na sjednici Predsjedništva Skupštine Saveza općina i gradova Federacije BiH, koja je održana u Ljubuškom, bilo je riječi o zaključcima nedavno održane panel-rasprave

Sve razine vlasti u Federaciji BiH trebaju poštivati poseban karakter Zakona o načelima lokalne samouprave te u skladu s tim raditi na usuglašavanju velikog broja sektorskih zakona sa Zakonom, jedna je od ključnih poruka koje su se mogle čuti jučer u Ljubuškom nakon održane sjednice Predsjedništva Skupštine Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine.

Zaključci

Na sjednici su razmatrana mnogobrojna pitanja od značaja za jedinice lokalne samouprave. Usvojena su izvješća sa sjednica radnih tijela Saveza, a Predsjedništvo je dalo punu podršku zaključcima s panel-rasprave “Jamstvo lokalne autonomije u FBiH kroz usklađenost sa standardima Europske povelje o lokalnoj samoupravi” održane 25. travnja 2024. godine u organizaciji Saveza i Vijeća Europe. Članovi Predsjedništva podržali su i inicijativu za održavanje radno-konzultativnog sastanka koju je Savezu uputilo Federalno ministarstvo rada i socijalne politike.

Ovom prilikom gradonačelnik Ljubuškog Vedran Markotić naglasio je da je Savez općina i gradova FBiH jedinstvena organizacija koja okuplja predstavnike iz različitih političkih opcija koji donose zajedničke odluke kada su u pitanju teme značajne za lokalne zajednice.

Podržana inicijativa za održavanje sastanka koju je Savezu uputilo Federalno ministarstvo rada i socijalne politike

Cilj nedavne panelrasprave je pokretanje procesa šire rasprave sa svrhom konačnog rješenja otvorenih pitanja

Ustavni sud Federacije BiH, odlučujući po zahtjevima za zaštitu prava na lokalnu samoupravu, do veljače 2024. godine donio je 117 presuda

Podsjećamo, na spomenutoj panel-raspravi doneseno je petnaestak zaključaka koji se odnose, prije svega, na nužnost dosljednog i bezrezervnog poštovanja posebnog karaktera Zakona o načelima lokalne samouprave u FBiH. Jedan od zaključaka panel-rasprave je kako se zahtijeva od svih razina vlasti u Federaciji da dosljedno i bezrezervno poštuju poseban karakter Zakona o načelima lokalne samouprave u FBiH koji je, prema mišljenju i preporukama Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Europe, u potpunosti usklađen s načelima i standardima Europske povelje o lokalnoj samoupravi. Zaključak je kako Savez općina i gradova FBiH naglašava i upućuje apel prema izvršnoj i zakonodavnoj vlasti u FBiH da izvrše zakonsku obvezu usklađivanja propisa sa Zakonom o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine utvrđenu članom 58. ovog Zakona tako da se izvrši prijenos poslova i nadležnosti, kao i odgovornosti dodijeljenih jedinicama lokalne samouprave. Zaključeno je i kako će se tražiti od viših razina vlasti da prilikom usvajanja zakona i drugih propisa poštuju načela iz Europske povelje o lokalnoj samoupravi, osiguravajući dovoljna financijska sredstva za izvršavanje dodatno delegiranih rashodovnih nadležnosti općinama i gradovima u Federaciji te se daje prijedlog za donošenje Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave ili novog Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji, kojim bi se ova materija bolje uredila.

jednom od zaključaka navodi se i kako je Ustavni sud Federacije BiH, odlučujući po zahtjevima za zaštitu prava na lokalnu samoupravu, do veljače 2024. godine donio 117 presuda. U apsolutnoj većini slučajeva presude su riješene u korist jedinica lokalne samouprave, odnosno utvrđena je povreda prava na lokalnu samoupravu. Ustavni sud FBiH do sada je pokazao visok stupanj razumijevanja za probleme s kojima se susreću jedinice lokalne samouprave u FBiH, međutim, iz Saveza ističu kako je problem neprovođenje ovih presuda.

Među zaključcima je i onaj koji govori kako se općine i gradovi u Federaciji susreću s prijenosom rashodovnih nadležnosti, a koji ne prati prijenos adekvatnih izvora financiranja, čime se dovodi u pitanje kvaliteta i dostupnost javnih usluga na lokalnoj razini, a u nekim slučajevima i samo funkcioniranje jedinica lokalne samouprave. Ovaj problem posebno je izražen u malim i fiskalno ranjivim općinama.

Vanjski dug

U konačnici, kada je riječ o zaključcima s trećeg panela, navedeno je kako postojeći sustav otplate vanjskog duga BiH, odnosno metodologija raspodjele javnih prihoda u FBiH, ne osigurava da svaka razina vlasti dobije i zakonski definirani udio u raspodjeli javnih prihoda. Na ovaj način realni udio općina i gradova u raspodjeli javnih prihoda između razina vlasti u FBiH značajno je umanjen na godišnjoj razini.

Autor: Dario Pušić | Večernji list Foto: Radio Ljubuški

error: Content is protected !!