U četvrtak 4. ožujka 2021. godine, s početkom u 11.ᴼᴼ sati, održat će se 84. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke. Sjednica će se održati u dvorani za sastanke Skupštine Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu.


Dnevni red:


1. Izvod iz Zapisnika sa 81., 82. i 83. sjednice Vlade Županije Zapadnohercegovačke
2. Nacrt Odluke o donošenju Plana upravljanja otpadom Županije Zapadnohercegovačke 2021. – 2031.
3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Statut o izmjenama i dopunama Statuta Doma zdravlja Široki Brijeg
4. Prijedlog Odluke o raspisivanju i provedbi Javnog oglasa za izbor i imenovanje Upravnog vijeća Doma zdravlja Široki Brijeg
5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Program utroška sredstava „Tekući prijenosi za sredstva za zaštitu, unapređenje i podizanje novih šuma i za ruralni razvoj“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke s kriterijima raspodjele sredstava za 2021. godinu
6. Prijedlog Odluke o donošenju Programa utroška sredstava „Tekući prijenosi za poticaje u poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvitku“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu
7. Prijedlog Odluke o utrošku sredstava „Tekući prijenosi za suzbijanje zaraznih bolesti“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu
8. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za sporazumni raskid Ugovora o zakupu šumskog zemljišta u državnom vlasništvu za podizanje višegodišnjih nasada na dijelu k. č. broj 6149/2 k.o. Ljuti Dolac, Široki Brijeg
9. Prijedlog Odluke o prijenosu sredstava Javnoj ustanovi Zavod za odgoj i obrazovanje utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu
10. Prijedlog Odluke o prijenosu sredstava Studentskom centru Sveučilišta u Mostaru utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2021.. godinu
11. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu korištenja financijskih sredstava ostvarenih na temelju posebne naknade za zaštitu od požara i vatrogastvo
12. Izvješće o utrošku sredstava „Tekuće zalihe“ Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu za razdoblje siječanj-prosinac 2020. godine
13. Tekuća pitanja

Izvor: Vlada ŽZH

error: Content is protected !!