Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) izdvaja dodatnih 2 milijuna dolara za pomoć vlastima Bosne i Hercegovine za suzbijanje trgovine ljudima, najavila je direktorica Misije USAID-a u BiH Nancy J. Eslick.

Ovo izdvajanje će biti ostvareno putem USAID-ovog novog, petogodišnjeg projekta INSPIRE za podršku zaštite ljudskih prava u Bosni i Hercegovini.

Gospođa Eslick je ovo najavila na sastanku sa gospodinom Samirom Rizvom, državnim koordinatorom za borbu protiv trgovine ljudima u BiH.

Osim toga, njih dvoje razgovarali su o naporima vlasti u oblasti suzbijanja trgovine ljudima kao i o tome šta je neophodno uraditi za poboljšanje položaja BiH na rang listi američkog State Department-a u oblasti suzbijanja trgovine ljudima.

Bosna i Hercegovina nalazi se tri godine zaredom na nivou 2 Nadzorne liste u izvještaju američkog State Department-a o trgovini ljudima. Neuspjeh BiH da popravi svoj položaj u suzbijanju trgovine ljudima rezultirat će automatskim snižavanjem na nivo 3 i dovest će do ograničenja u američkoj pomoći vlastima BiH.

”Vlasti BiH ostvarile su značajan napredak u oblasti suzbijanja trgovine ljudima usvajanjem Strategije za suzbijanje trgovine ljudima i reformom nacionalnom referalnog mehanizma”, rekla je gospođa Eslick. ”Želim pohvaliti državnog koordinatora na njegovoj istrajnosti u pokretanju i koordiniranju neophodnih reformskih aktivnosti.”

”Ali potrebno je napraviti daljnja poboljšanja kroz bolju identifikaciju žrtava, direktnu pomoć žrtvama i energičnije procesuiranje počinitelja. USAID je spreman pomoći BiH u tim nastojanjima”, rekla je, ističući važnost suradnje i koordinacije među nadležnim institucijama na svim razinama vlasti BiH u oblasti suzbijanja trgovine ljudima.

Državni koordinator za pitanja trgovine ljudima, Samir Rizvo, se zahvalio direktorici Eslick i USAID-u na iznimnoj podršci Bosni i Hercegovini u borbi protiv trgovine ljudima:

“Zahvaljujući vašoj podršci, kako političkoj preko američkog veleposlanstva tako i tehničkoj preko projekata USAID-a, postigli smo zadovoljavajući progres koji će biti prepoznat od strane TIP ureda u Washingtonu kako bi se Bosna i Hercegovina skinula sa liste promatranja. Proteklih tjedana sam imao mnogo sastanaka sa političkom sekcijom američkog veleposlanstva kao i sa ljudima iz TIP ureda u Washingtonu i moje su impresije da su zadovoljni sa do sada učinjenim, da su prepoznali naše napore i rezultate koje smo postigli. A rezultati su očigledni i uključuju reformu referalnog mehanizma, koordinacionog mehanizma, kao i rezultati u istragama i optužnicama koje su podignute te dosuđene presude sa veoma ozbiljnim kaznama za trgovce ljudima.”

On je također dodao da bez obzira na postignuti značajni uspjeh, BiH institucije si ne mogu priuštiti da budu zadovoljne i opuštene u narednom periodu jer se veoma lako mogu opet naći na listi promatranja nivoa dva, ili još gore, mogu se spustiti na nivo 3.

Borba protiv trgovine ljudima ostaje i dalje jedan od glavnih prioriteta USAID-a u BiH. U godišnjem izvještaju State Department-a za 2020. god. o trgovini ljudima u BiH dato je nekoliko preporuka za poboljšanje napora vlasti u borbi protiv trgovine ljudima, uključujući izmjene zakona, obuku sudaca u oblasti težine zločina trgovine ljudima, povećano financiranje nevladinih organizacija koje pomažu žrtvama trgovine ljudima i druga poboljšanja.

Izvor: Bljesak.info

error: Content is protected !!