Pod predsjedanjem predsjednika Gradskog vijeća Vinka Topića, održana je 3. sjednica Gradskog vijeća.

Na samome početku, vijećnici su usvojili zapisnik s prethodne sjednice Gradskog vijeća.

Usvojen je Proračun Grada Širokog Brijega za 2021. godinu u iznosu od 14.084.700,00 KM. Također usvojena je i Odluka o izvršenju.

Iz proračuna vrijedi izdvojiti troškove prijevoza učenika u iznosu od 1.460.000,00 KM čime će Grad Široki Brijeg uz podršku Županije Zapadnohercegovačke preuzeti financiranje prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola i tako roditelje oslobodite još jednog troška.

Također tu su kapitalni projekti u iznosu od oko 4,5 milijuna KM koji se odnose na izgradnju vodovodne mreže u Ljubotićima i Knešpolju, pročistača otpadnih voda (financiranje u ovoj godini iznosi 1.200.000,00 KM), rekonstrukcije lokalnih cesta, rekonstrukcije školskih objekata….

Vijećnici su usvojili i Izvješće o izvršenju proračun za 2020. godinu.

Usvojene su Odluke o kriterijima, načinu i postupku raspodjele proračunskih sredstava Grada Širokog Brijega iz transfera za šport i kulturu.

Odluka o utvrđivanju uvjeta i kriterija za konačna imenovanja na pozicije u regulirana tijela Grada Širokog Brijega također je usvojena. Razlozi za donošenje Odluke su usuglašavanje sa Zakonom o izmjenama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u ŽZH i usklađivanje naziva Grada.

Usvojena je i Odluka o visini godišnje naknade za taxi mjesto na taxi stajalištu i dopunsku taxi oznaku. Za prvo se plaća godišnja naknada u iznosu od 200,00 KM (naknada je prethodno iznosila 300,00KM), dok je za dopunsku oznaku iznos 10,00 KM.

Gradsko vijeće usvojilo je i Plan zaštite od požara.

Usvojen je i zaključak o davanju suglasnosti na urbanističko-tehničke uvjete za parcelizaciju zemljišta i rekonstrukciju (dogradnju) objekta robne kuće, izgradnju parking prostora ispod hotela Park, uređenje Trga dr. Ante Starčevića i rekonstrukciju ulice od Trga širokobrijeških žrtava do Trga dr. Ante Starčevića.

Usvojena su i Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na građevinskom zemljištu u korist:
a) Ivana Martinovića sina Vjekoslava iz Gornjih Mamića;
b) Srećka Brekala sina Bože iz Ljubotića.

Odluka o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u cilju proizvodnje povrća usvojena je većinom glasova.

Dnevnik.ba

error: Content is protected !!