Prema službenim evidencijama Porezne uprave Federacije BiH – Županijskih poreznih ureda, ukupan dug 223 porezna obveznika s većinskim udjelom državnog kapitala u strukturi vlasništva, (uključujući i one u stečajnom i likvidacijom postupku) sa stanjem na dan 31. prosinac 2020. godine u prinudnoj naplati PUFBiH iznosio je 1.558.002.926,47 KM.

To u strukturi ukupnog salda duga čini približno 51,32 posto udjela duga poslovnih subjekata s većinskim udjelom državnog kapitala u ukupnom dugu u prinudnoj naplati (saldo duga svih poreznih obveznika u prinudnoj naplati na dan 31.12.2020. godine iznosio je 3.035.434.794,23 KM), priopćeno je Faktoru u PUFBiH.

Najzaduženije je Javno poduzeće Željeznice FBiH koje duguju ukupno 194.743.670,34 KM, od čega se na glavni dug odnosi 181.613.896,50 KM, a na dug po osnovu zatezne kamate 13.129.773,84 KM. Zatim slijedi Rudnik mrkog uglja Zenica sa 152.964.980,95 KM duga (glavni dio 138.992.126,80 KM, zatezne kamate 13.972.854,15 KM).

Na trećem mjestu je GRAS sa 131.059.519,60 KM (91.070.438,48 KM – 39.989.080,12 KM). Među pet najzaduženijih su još dva rudnika. Rudnici Kreka u minusu su za 127.618.562,59 KM (124.175.962,07 – 3.442.600, 52 KM), dok ZDRMU Breza duguje 100.932.069,18 KM (98.066.640,59 KM – 2.865.428,59 KM).

Ovdje treba napomenuti da sve ove kompanije još uvijek posluju te da su sve pod bošnjačkom upravom.

/HMS/

error: Content is protected !!