Obavijest o upisu djece u prvi razred

B o s n a i H e r c e g o v i n a

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

GRAD LJUBUŠKI

SLUŽBA ZA BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA,

DRUŠTVENE DJELATNOSTI ,OPĆU UPRAVU I ZAJEDNIČKE POSLOVE

Broj: 05/2-38-865/21

Ljubuški, 17. ožujka 2021.godine

O B A V I J E S T

r o d i t e l j i m a

Ured društvenih djelatnosti Grada Ljubuškog vrši popis djece za upis u prvi razred osnovne škole u školskoj 2021./2022. godini.

Prijave u popis vršit će se telefonskim putem na telefon broj 039/835-545 od 22.3.2021 (ponedjeljak) do 26.3.2021 (petak) od 9 do 13 sati.

U popis se obvezno prijavljuju djeca koja do 31. kolovoza 2021. godine navršavaju 6 (šest) godina.

Prilikom prijave roditelj je obvezan za dijete dati slijedeće podatke : Ime i prezime djeteta, ime oca ili majke, datum rođenja, adresu stanovanja i kontakt telefon.

Radio Ljubuški

error: Content is protected !!