Izgubljen je novčanik na ime Ilija Alilović – Studenci.

Molimo poštenog nalaznika da se javi na 063-196-086