Prof. dr. sc. Ivica Musić, dosadašnji dekan Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru, ponovno je izabran na tu funkciju na današnjoj sjednici Znanstveno-nastavnoga vijeća.

U predstavljanju programa rada i razvoja Fakulteta prof. Musić istaknuo je kako je u cjelokupnu svom dosadašnjem radu uvijek naglašavao da je poslanje Filozofskog fakulteta ne samo dosljedna i krajnja profesionalna provedba nastavnog procesa nego i promicanje univerzalnih i humanističkih vrijednosti te obveza čuvanja, njegovanja i promidžbe hrvatskoga jezika i hrvatske kulturne baštine, poglavito onoga njihova dijela koji se odnosi na bosanskohercegovački milje, a koji je integralni dio opće hrvatske kulture.

Naglasio je da u središtu pozornosti svih djelatnika moraju biti studenti. Nužno je njegovati socijalnu osjetljivost prema studentima, te u okvirima svojih mogućnosti pomagati im. „U sljedećemu razdoblju poticat ćemo izvrsnost nagrađivanjem najuspješnijih studenata dekanovim nagradama, čime želimo pokazati da se vrijedan rad i zalaganje uvijek isplati“, kazao je dekan Musić te dodao kako je studente potrebno poticati i na mobilnost.

Budući da je pandemija još uvijek velik izazov s obzirom na ograničene mogućnosti prilagodbe novim okolnostima, prof. Musić smatra da će tehnička pomagala i suvremene nastavne metode sve više imati utjecaja na poboljšanje konačnog ishoda nastave. Stoga je kao cilj postavio nastavak osuvremenjivanja studijskih programa, ponajprije uvođenjem učenja na daljinu u većemu opsegu u skladu s primjerima dobre prakse referentnih fakulteta.

Dekan smatra da Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru može odgovoriti na postavljene ciljeve, i to suvereno i suvremeno, primjenjujući najnovije metode i načine rada. „Kako bi sve to bilo izvodivo, nužno je zadržati financijsku stabilnost, a ključnu ulogu za financiranje imaju osnivači Sveučilišta koji bi postojeći model financiranja od studentskih upisnina morali zamijeniti nekim boljim, sigurnijim i društveno osjetljivijim modelom. Uvjeren sam da zajedno sa svima vama buduća uprava može učinkovito odgovoriti na sve navedene izazove i nadalje Filozofskom fakultetu očuvati ulogu predvodnika bilo da je riječ o Sveučilištu ili pak o široj društvenoj zajednici“, poručio je dekan Musić.

Izvor:pogled.ba

error: Content is protected !!