Prostor Duhanske stanice u srcu Ljubuškog uskoro bi trebao poprimiti drukčije obrise.

Umjesto ruševnih zgrada, na tom mjestu gradit će se objekti koji će biti u službi građana. Ranije je spominjano kako bi se tu mogli graditi osnovna škola, trg, park…

Površina 3,79 hektara

No što će u konačnici biti izgrađeno, definirat će regulacijski plan. Naime, Gradsko vijeće Ljubuški na današnjoj će sjednici razmatrati odluku o pristupanju izradi regulacijskog plana “Duhanska stanica Ljubuški”. Ako bude usvojena, počet će se s izradom planskog dokumenta za ovaj dio grada. Regulacijski plan Duhanske stanice planski je dokument koji se donosi za razdoblje od 10 godina (2021. – 2031.). Obuhvaća prostor tzv. Duhanske stanice u Ljubuškom, koja se nalazi u središtu grada između Ulice hrvatskih branitelja na zapadu, Ulice hercega Stjepana Kosače na sjeveru, Ulice IV. brigade HVO-a Stjepana Radića na jugu i Ulice prolaza kod Guiste na istoku, stoji u odluci. Ukupna površina plana je 3,79 ha. Smjernice za izradu su: uređenje i privođenje namjeni prostorne cjeline obuhvata, tretman i valorizacija postojećih objekata graditeljske cjeline Duhanska stanica Ljubuški, prijedlog za njezinu obnovu te privođenje novoj namjeni, mogućnost interpolacije novih objekata i prostornih sadržaja koji bi s postojećim činili skladnu i funkcionalnu cjelinu, definiranje svih budućih sadržaja u obuhvatu, prijedlog prometnog otvaranja i povezivanja s ostalim dijelovima grada, rješenje pješačkih zona, gradskog zelenila i parkirališnog prostora.

Uključivanje javnosti

U odluci stoji i kako je nositelj pripreme na izradi regulacijskog plana Grad Ljubuški. – Nositelj izrade regulacijskog plana odabrat će se sukladno članku 26. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na razini FBiH i Zakonu o javnim nabavama BiH. Nositelj pripreme regulacijskog plana dužan je načiniti program mjera za pripremu i izradu regulacijskog plana s odgovarajućim smjernicama i programom uključivanja javnosti u tijeku pripreme i izrade regulacijskog plana – ističe se u odluci o pristupanju izradi toga plana te navodi kako se za izradu prostorno-planske dokumentacije iz predmeta te odluke utvrđuje vrijeme od šest mjeseci, a potrebna novčana sredstva osigurat će se u proračunu Grada Ljubuškog za 2021. godinu.

Piše: Marija Medić Bošnjak | Večernji list

error: Content is protected !!