Porezna uprava Federacije BiH informira porezne obveznike da se rok za podnošenje Godišnje prijave poreza na dohodak – Obrazac GPD-1051 za 2020. godinu produžava do 30. travnja.

Rok je produžen zbog pogoršane epidemiološke situacije izazvane širenjem koronavirusa.

Obrazac GPD-1051 sa propisanom dokumentacijom koju prilažu uz ovu prijavu porezni obveznici mogu dostaviti putem pošte na adrese nadležnih poreznih ispostava, a sve informacije mogu dobiti i putem telefona i emaila.

Porezna uprava Federacije BiH je u svim organizacionim jedinicama i na web stranici Porezne uprave Federacije BiH na linku VIDEO postavila informacije u vezi sa radnim vremenom, i brojevima telefona, faksa, e-mail-a i adresa organizacijskih jedinica na koje porezni obveznici mogu dobiti potrebne informacije. 

Izvor:pogled.ba

error: Content is protected !!