JU Kantonalna bolnica ‘Dr. Safet Mujić’ Mostar dobila je modernu medicinsku opremu koja će se koristiti u tretmanu traumatoloških pacijenata, vrijednu 202.000 eura.

Kako su priopćili iz te zdravstvene ustanove, među vrijednom opremom je i suvremeni anesteziološki aparat koji je sa svojim karakteristikama i performansama, prvi aparat takvog tipa instaliran u BiH.

Spomenuti aparat omogućava postizanje visokokvalitetne ventilacije za individualizirane strategije ventilacije, uvijek olakšavajući i podržavajući pacijentovo spontano disanje.

 Aparat sadrži turbinu koja pravi smjesu plinova te s minimalnim protokom plina može postići učinak koji može pomoći za liječenje pacijenata oboljelih od covida -19, kao i ostalih teških respiratornih bolesti.

 Oprema je nabavljena u okviru projekta TELE.DOC -“Inovativne prakse u traumatskom liječenju i upravljanju povredama za poboljšanu zaštitu pacijenata u prekograničnom području”, koji je financiran u 2. pozivu prekograničnog programa suradnje Interreg IPA – Bosna i Hercegovina – Hrvatska– Crna Gora 2014 -2020.

Riječ je o projektu čiji je nositelj Opšta bolnica Kotor iz Crne Gore, a koji se financira kao jedan od 30 odabranih projekata (od ukupno 161 prijavljenih na natječaju). 

TELE.DOC je projekt ukupne vrijednosti veće od 1,1 milijuna eura koja se, osim nosiocu Općoj bolnici Kotor, dodjeljuje i ostalim uključenim projektnim partnerima – Općini Kotor, Općoj bolnici Dubrovnik i Javnoj ustanovi Kantonalna bolnica ‘Dr. Safet Mujić’ Mostar iz BiH.

Udio sufinanciranja projekta od strane EU iznosi visokih 85 posto, dok će partneri 15 posto osigurati samostalno.

JU Kantonalna bolnica ‘Dr. Safet Mujić’ Mostar kroz projekt će realizirati iznos od 299.701,80 eura, od kojih je nacionalno sufinanciranje 44.955,27 eura.

 U KB ‘Dr. Safet Mujić’ Mostar također su isporučeni – transportni respirator za djecu i odrasle, pacijent monitor za vitalne funkcije, prenosni dvofazni defibrilator, EKG aparat, set za reanimaciju na kolicima, te ostala oprema koja je namijenjena za zbrinjavanje i transport pacijenata koji su u stanju trauma.

Inače, Kantonalna bolnica ‘Dr. Safet Mujić’ već je provela obuku na nabavljenoj medicinskoj opremi.

– S obzirom na to da se nalazimo u stanju pandemije izazvane koronavirusom navedena oprema će biti od velike pomoći kod liječenja kako covid pacijenata tako i ostalih pacijenata koji gravitiraju bolnici – poručili su iz Kantonalne bolnice ‘Dr. Safet Mujić’.

Izvor:pogled.ba

error: Content is protected !!