Urođene srčane mane, tumori, transplantacije… samo su neke od dijagnoza zbog kojih se stanovnike Bosne i Hercegovine upućuje na liječenja u inozemstvo. Riječ je uglavnom o djeci, piše Večernji list.

Gdje se upućuje pacijente

Prema podacima Zavoda za zdravstveno osiguranje i reosiguranje Federacije BiH, samo tijekom prošle godine ukupno je odobreno 330 prijedloga za liječenje u inozemstvu 223 pacijenta, među kojima je 168 djece i 55 odraslih.

Zbog pandemije koronavirusa riječ je o nešto manjem broju nego ranijih godina. Naime, godišnji broj pacijenata kojima se zbog teških dijagnoza odobri liječenje izvan BiH kreće se između 400 i 500, a godišnja procjena troškova oko 20 milijuna KM, dok je izvršenje oko 15 milijuna KM, navode iz Zavoda za zdravstveno osiguranje i reosiguranje Federacije BiH.

– U nadležnosti ZZOiR-a je i osiguravanje liječenja u inozemstvu naših osiguranika, koje se odvija u skladu s pravilnikom o upućivanju na liječenje u inozemstvo za 12 oboljenja, i to urođene srčane mane kod djece, dječju onkologiju, neurokirurške operacije gama-nožem, embolizaciju krvnih žila, opekline iznad 60%, tumore oka, transplantacije jetre, bubrega, rožnice, transplantacije koštane srži, elektrofiziološka ispitivanja – za iznimno teške slučajeve koji se ne mogu liječiti u FBiH, iznimno rijetke patologije kod djece, osteosarkom kod djece, ugradnju uređaja za dugotrajnu mehaničku cirkulacijsku potporu – objašnjavaju iz ove institucije.

Dodaju kako postupak pokreće klinička zdravstvena ustanova, konačnu odluku donose stručna povjerenstva koja formira za svako oboljenje Federalno ministarstvo zdravstva.

Pacijente se upućuje u ugovorne zdravstvene ustanove u Hrvatskoj, Srbiji, Sloveniji, Turskoj, Austriji, Njemačkoj… Ističu kako se, bez obzira na ukupno smanjenje broja podnesenih prijedloga u 2020., iz godine u godinu bilježi konstantno povećanje broja podnesenih prijedloga za najteža i najkompliciranija oboljenja, kao što su transplantacija koštane srži za odrasle, urođene srčane mane kod djece te rijetke patologije kod djece, a samim tim i broja odobrenih liječenja za navedena oboljenja.

Unatoč izvanrednoj situaciji u cijelom svijetu i mjerama koje su podrazumijevale i drugačije režime u zdravstvenim ustanovama, osobe iz BiH kojima je bila potrebna hitna liječnička pomoć u inozemstvu su je i dobile.

Hitno premještanje

Zahvaljujući angažmanu svih institucija koje su uključene u proces, od Zavoda, preko nadležnih ministarstava, MUP-ova – institucija koje izdaju dokumente, pacijenti iz BiH su na liječenja odlazili redovito, a potrebni dokumenti su im izdavani čak i nedjeljom.

– U situaciji pandemije koronavirusa, kada je u većini zemalja bilo proglašeno izvanredno stanje i potpuni lockdown, posebice u prvom polugodištu 2020. godine, više prijedloga je prema Zavodu upućeno za hitno premještanje djece s urođenom srčanom manom u Austriju i Tursku.

Uz maksimalni trud i predanost Zavoda, uz pomoć nadležnih institucija Federalnog ministarstva zdravstva, Ministarstva civilnih poslova, Ministarstva sigurnosti i Ministarstva vanjskih poslova, tako i nadležnih institucija države koja prima pacijente, veleposlanstva i služba zračnih luka za osiguranje uvjeta za slijetanje hitnih sanitetskih zrakoplova, radeći i u večernjim satima i za vrijeme vikenda i praznika, kako bi se spasili životi naših osiguranika, na što smo posebno ponosni – zaključili su iz Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH.

Izvor:vecernji.ba

error: Content is protected !!