Smještaj prvih pacijenata u izvanbolnički izolatorij u Đačkom domu moguće je već večeras, obzirom da su kapaciteti Covid odjela Županijske bolnice Goražde prepunjeni – potvrdila je Feni pomoćnica direktora za medicinske poslove ove ustanove prim. dr. Aldijana Begović.

Nakon što je Vlada BPŽ Goražde na osnovu zaključaka kantonalnog kriznog stožera, danas naložila Županijskoj bolnici da formira timove koji će raditi u izvanbolničkom izolatoriju, po riječima dr. Begović koju je Vlada odredila za koordinatora za rad i funkcioniranje izolatorija u „Đačkom domu“, odmah se krenulo sa pripremama

-Imamo timove I već pravimo plan rada, tako da je moguće da će prvi pacijenti večeras biti smješteni u izvan bolnički izolatorij. Zadovoljni smo riješenjem koje je Vlada naložila, u smislu formiranja mješovitih timova zdravstvenih ustanova, obzirom da Županijska bolnica nema dovoljno liječnika ni medicinskog osoblja – kazala je dr. Begović.

Naglasila je da  Covid odjel Županijske bolnice više ne može primati pacijente

– Covid odjel je popunjen tri – četiri dana nakon uspostavljanja I trenutno imamo 25 pacijenata, od kojih je 12 na kiseoničkoj potpori. Nemamo više mjesta, ljudi leže na hodnicima, kao I u  većini bolnica u BiH. Kako obično prijemi budu  popodne, dok pacijenti obave sve procedure, večeras ne bi mogli primiti pacijente u bolnicu – istakla je dr. Begović.

Liječnici i medicinsko osoblje Županijske bolnice ulažu  maksimum napora.

-Svi smo angažirani i radimo na Covid odjelu i preuzet ćemo i  u  Đačkom domu u obliku u kojem možemo jer nas nema dovoljno, i zbog toga sam dala prijedlog kriznom stožeru da se na neki način mobiliše zdravstveno osoblje iz drugih zdravstvenih ustanova i formiraju  mješoviti timovi, što je uslov da bi profunkcionirao izvanbolnički izolatorij – naglasila je dr. Begović.  

Napomenula je da je iz sredstava koje je odobrio Zavod zdravstvenog osiguranja ova zdravstvena ustanova uspjela  osigurati angažman pulmologa iz Foče, dva puta tjedno za konzilijarne preglede, ali da i dalje problem predstavlja nedostatak liječnika i medicinskog osoblja.   

Županijska vlada danas je donijela naredbu kojom je Domu zdravlja „dr.Isak Samokovlija“ Goražde i Domu zdravlja „Ustikolina“ naloženo  da izvrše preraspodjelu zdravstvenih radnika za ispomoć Županijskoj bolnici Goražde za potrebe rada izolatorija na način da Dom zdravlja „Ustikolina” izvrši preraspodjelu jednog doktora i jednog medicinskog radnika, a Dom zdravlja „dr.Isak Samokovlija“ Goražde jednog doktora i tri medicinska radnika, dok će Županijska bolnica Goražde osigurati ostali neophodni medicinski kadar. Rok važenja ove naredbe je 14 dana i mijenjat  će se u skladu sa epidemiološkom situacijom.

Izvor:pogled.ba

error: Content is protected !!