Pitanjem uspostavljanja jedinstvenog registra računa fizičkih osoba bespotrebno se politizira, kazao je za „Avaz“ direktor Udruge banaka BiH Berislav Kutle.

Dodao je da uspostava jedinstvenog registra za cijelo područje BiH unutar jedne državne institucije kao što je Središnja banka svakako ima svoje prednosti i pozitivno bi se odrazilo na poslovanje brojnih institucija i nadležnih tijela, uključujući i banke.

– Jedinstveni registar računa fizičkih osoba predstavlja bazu podataka o računima koje fizičke osobe imaju otvorene u bankama. Ovo podrazumijeva račune za obavljanje platnog prometa, račune depozita i uloga na štednju, kao i drugih računa u domaćoj i stranoj valuti. Ovaj registar bi bio od izuzetnog značaja za unapređenje transparentnosti poslovanja i jačanja financijske discipline jer olakšava i ubrzava identificiranje računa dužnika u poreznom i izvršnom postupku te drugim sudskim postupcima – pojasnio je Kutle.

Ističe da se unapređenje aktivnosti na sprečavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti navodi kao najveća prednost uspostave jedinstvenog registra računa.

– U trenutnim uvjetima nepostojanje ovog registra znači da, u slučaju kada postoji zakonit interes za pribavljanje podatka o banci kod koje fizička osoba ima račun, nadležno tijelo (sud, porezna uprava, SIPA i drugi organi) mora pojedinačno, na sve banke koje posluju na području BiH, uputiti zahtjev za dostavljanje ove informacije, što iziskuje značajne resurse i vrijeme, da ne govorimo o trošku papira, bespotrebnog tiskanja i slanja dokumentacije – istakao je Kutle.

Ušteda vremena

Naglasio je da bi se uspostavom jedinstvenog registra kroz transparentnost i dostupnost ovih podataka na jednom mjestu postigao viši stupanj efikasnosti, kroz uštedu vremena, ljudskih resursa i materijalnih dobara.

– Ono što Europska unija nesporno očekuje jeste da sve zemlje članice uspostave jedinstveni registar računa za cijelu zemlju, što predstavlja korak ka prilagođavanju EU standardima, prema uzoru na zemlje u regiji koje su već uspostavile centralizirane registre računa – kazao je Kutle.

Neophodnost digitalizacije

– Bankarski sektor je naglasio neophodnost digitalizacije, međutim, za to je potrebna podrška svih razina vlasti. Prije svega, treba usvojiti novi Zakon o elektronskom potpisu koji će biti usklađen s EU regulativom, kao i Zakon o sprečavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti. Usvajanje ovih zakona ocijenjeno je kao kamen temeljac u okviru pregovora za novu tranšu MMF-a – kazao je Kutle.

/HMS/

error: Content is protected !!