Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH donio je Odluku o izmjeni i dopuni Tarife zdravstvenih usluga u Federaciji BiH koja se primjenjuje od 1. travnja 2021. godine.

Komercijalna cijena testiranja za državljane BiH na Covid-19 PCR metodom iznosi 68,00 KM, cijena serološkog testiranja iznosi 36,00 KM i cijena antigenskog testiranja iznosi 32,00 KM.

Za strane državljane s kojima BiH ima potpisan međunarodni ugovor o zdravstvenom osiguranju (Hrvatska, Slovenija, Srbija, Crna Gora, Makedonija, Njemačka, Austrija, Italija, Mađarska, Belgija, Nizozemska i Luksemburg) komercijalna cijena PCR testa je 85,00 KM, a antigenskog testa 40,00 KM.

Za državljane svih ostalih zemalja svijeta, komercijalna cijena PCR testa je 127,50 KM, a antigenskog testa 60,00 KM.

Ostale informacije:

Testiranje se može obaviti u Zavodu za mikrobiologiju i molekularnu dijagnostiku SKB Mostar (Bijeli brijeg) u sljedećim terminima: 8.00 – 20.00 sati (od ponedjeljka do petka) 8.00 – 15.00 sati (subota) 8.00 – 12.00 sati ( nedjelja i blagdani).

Nije potrebno prethodno se naručivati.

Rezultati testiranja PCR metodom i serološkom su dostupni u roku od 24 sata, a rezultati putem antigenskog testiranja su dostupni u roku od dva sata.

Detaljnije informacije možete dobiti na broj tel.: 036/336-252 ili na e-mail: mikrobiologija@skbm.ba

Ukoliko vam se nitko ne javlja na telefon, molimo za strpljenje jer je u pitanju gužva i povećan opseg posla.

Napomena:

Uplatu za komercijalno testiranje možete izvršiti na bilo kojem šalteru banke ili pošte te potom s uplatnicom doći u Zavod za mikrobiologiju i molekularnu dijagnostiku kako bi Vam se uzeo bris iz grla i iz nosa. Na taj način se ubrzava cjelokupan proces testiranja te se izbjegavaju nepotrebne gužve ispred Zavoda za mikrobiologiju i molekularnu dijagnostiku.

Uplatu možete izvršiti na jedan od sljedećih računa SKB Mostar:

Žiro račun KM: 5550000008152286 Nova Banka

Žiro račun KM: 3381002200717786 UniCredit banka

Žiro račun KM: 1610200010990004 Raiffeisen banka

error: Content is protected !!