Načelnik općine Čitluk Marin Radišić donio je odluku o dodjeli 38 novčanih pomoći studentima s područja općine Čitluk.

“Popis ovogodišnjih dobitnika novčane pomoći utvrdilo je Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja temeljeći svoj rad na Pravilniku o načinu i kriterijima za dodjelu novčane pomoći određenim kategorijama studenata u akademskoj 2020./2021. godini”, navela je Općina Čitluk.

Iznos godišnje novčane pomoći po studentu koji je ostvario pravo na isplatu iznosi 1.000,00 KM (tisuću KM) i isplatit će se studentima na tekuće račune do kraja tekuće akademske godine.

Studenti su dužni u roku od sedam dana od dana objavljivanja ove odluke na web stranici ili Oglasnoj ploči Općine Čitluk dostaviti Općinskoj službi za financije brojeve tekućih računa na koje će se isplatiti novčana sredstva.

Student koji se prijavio na Javni natječaj za dodjelu novčane pomoći, a nije dobio istu, može izjaviti prigovor u roku 8 (osam) dana od dana objavljivanja ove odluke na web stranici ili Oglasnoj ploči Općine Čitluk.

Prigovor se podnosi Općinskom načelniku, a odluka donesena po prigovoru je konačna, navedeno je iz Općine Čitluk.

Izvor:pogled.ba

error: Content is protected !!