Skupština Sindikata radnika Uprave za neizravno oporezivanje (UNO) Bosne i Hercegovine na sjednici zakazanoj za 22. travnja gotovo je sigurno, donijet će odluku o stupanju u štrajk, jer, kako kažu, ne mogu trpjeti ignoriranje od strane vlasti prema njima i njihovim minimalnim zahtjevima za poboljšanje statusa zaposlenih.

Ana Mrnjavac, predsjednik Sindikata radnika UNO, kaže za “Nezavisne” da su 16. ožujka uputili šest zahtjeva Vijeću ministara BiH, ali da do danas nisu dobili nikakav odgovor. Kako kaže, osnovni zahjtevi su potpisivanje kolektivnog ugovora i povećanje, odnosno vraćanje plaća radnika na razinu iz 2012. godine.

“Nismo dobili nikakav odgovor na naše zahtjeve i to jasno govori da smo potpuno zanemareni, jer sve druge razine vlasti prate troškove života i uvećanje prosječne plaće. Mi imamo trend pada plaće, ne samo naših već svih službenika institucija BiH”, istaknula je Ana Mrnjavac.

Inače, u posljednjih 13 godina, radnicima UNO plata je umanjivana dva puta. Godine 2008. osnovica za obračun plaće bila je 535 KM, a u toj godini prihodi od neizravnih poreza iznosili su 2,5 milijardi KM i prosječna plaća bila je 630 KM. Danas je prosječna plaća blizu 1.000 KM, a osnovica za obračun smanjena je dva puta i to prvo na 498,10 KM, a kasnije na 475,69 KM, a UNO godišnje prikupi i više od osam milijardi KM prihoda.

“Sindikat je realan i ne tražimo ništa osim vraćanja naših plaća, i to ne na razinu iz 2008, već na razinu iz 2012. godine. Po Zakonu o štrajku, dali smo rok institucijama od 15 dana da se izjasne i nismo dobili nikakav odgovor. Odluka o štrajku je izvjesna, ali ne odlučujem ja, već Skupština sindikata, koja je najavljena za 22. travanj. Tražimo minimum, a oni nas ignoriraju i ne ostaje nam ništa drugo nego štrajk”, naglasila je Ana Mrnjavac.

U Upravi za neizravno oporezivanje BiH rekli su Nezavinsnim kako su upoznati sa zahtjevima Sindikata koji su proslijeđeni Vijeću ministara BiH, ali da još nisu informirani o konkretnom datumu stupanja u štrajk.

“U svakom slučaju ukoliko i dođe do štrajka, mora se osigurati minimalan proces rada, prema Odluci o utvrđivanju minimuma procesa rada u UNO za vrijeme trajanja štrajka. Prema spomenutoj odluci, minimum procesa rada za vrijeme trajanja štrajka ostvaruje se u obimu od 35 posto kadrovskih kapaciteta na razini osnovnih organizacijskih jedinica”, rekao je za “Nezavisne” Ratko Kovačević, načelnik Odjela za komunikacije UNO.

Izvor:pogled.ba

error: Content is protected !!