Nakon neuspješnog procesa mirenja u Ministarstvu zdravstva, vozači, medicinske sestre i tehničari u sanitetu najavili su održavanje jednodnevnog štrajka koji će se održati 3. svibnja. 

Upozoravaju da ih se sustavno zanemaruje, a da oni jedino traže izjednačavanje statusa ovih zanimanja na razini cijele države.

– Dolazi do apsurda. Na primjer, Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba, govorim sada o vozačima, ima koeficijent 0,77, a Zagrebačka županija ima koeficijent 0,95, rekao je Krunoslav Kušec, predsjednik Sindikata medicinskih sestara i tehničara.

Izvor:hrt.hr