Granična policija BiH duže vrijeme zbog migrantskog vala koji ne jenjava traži dodatne snage da bi zaštitila granicu i podigla sigurnost na viši nivo, a vapaje su konačno pretočili u novi pravilnik u kojem navode da im treba još oko 1.300 službenika kako bi stali u kraj izazovima, piše Glas Srpske.

Prvi čovjek te institucije Zoran Galić je često u posljednje vrijeme naglašavao da Granična policija poslove nadzora granice sprovodi na granici dužine oko 1.600 kilometara i na 83 granična prijelaza te da, i u odnosu na postojeći Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji, imaju manjak ljudi u svojim redovima.

U novom pravilniku o unutrašnjoj organizaciji, koji je već upućen u fazu konzultacija na nivou BiH, istaknuto je da su ovaj potez povukli da bi osigurali temelj za učinkovito reagiranje na sigurnosne promjene, ali i da bi reorganizirali svoje organizacijske jedinice, imajući u vidu dugogodišnji problem nepokrivenosti granice i migrantsku krizu.

Mnogi službenici iz policijskih agencija koje su u sastavu Ministarstva sigurnosti BiH, ali i iz Ministarstva unutarnjih poslova Republike Srpske, poslati su u ispomoć graničarima zbog migranata. Promjene koje se tiču povećanja broja graničara, istaknuto je u novom aktu, ne proizlaze samo zbog migranata, nego i zbog obima poslova koji se u posljednjih pet godina značajno povećali, a trendovi ukazuju na dalje poveće.

– Značajno je povećan broj prijelaza na granici i aerodromima u BiH, dok je i broj kaznenih djela u vezi sa prelaskom granice veći za oko 55 posto, posebno kada je riječi o krivotvorenju isprava i krijumčarenju ljudi – istaknuto je u prijedlogu pravilnika.

Graničari su svojim metodama, između ostalog uzimajući u obzir i broj radnih sati, izračunali da im je ukupno potrebno 3.950 radnika, od čega 3.730 policijskih službenika, 57 državnih službenika i 163 zaposlena.

– U odnosu na trenutno sistematizirabu broj policijskih službenika – 2.426, predloženo je povećanje za 1.304 – navedeno je u pravilniku koji bi već idućeg mjeseca, nakon konsultacija, trebao biti upućen u dalju proceduru.

Njihova računica je pokazala da bi izdaci prema novom pravilniku iznosili oko 44 milijuna maraka.

– Predviđeni troškovi su planirani kad bi se svi odjednom zaposlili, s tim da je pretpostavka da će se na godišnjem nivou kada bude usvojena predmetna sistematizacija, broj novih prijema povećavati za 300, što bi značilo da bi troškovi za bruto plaće i naknade iznosili 591.525 KM na mjesečnom nivou, odnosno nešto više od sedam milijuna godišnje – naveli su nadležni u pripremljenom aktu o sistematizaciji. Da treba ojačati redove Granične policije već duže vrijeme ukazuje i određeni broj zastupnika i izaslanika na zajedničkom nivou.

Zoran Galić je ranije pojasnio i na koji način je moguće primiti nove ljude u Graničnu policiju BiH. Čak i ako bi odmah dobili potreban novac za te namjene, novi službenici na granicu bi mogli biti upućeni tek nakon godinu, jer toliko traju natječajna procedura i proces školovanja graničnih policajaca.

Izvor: Pogled.ba

error: Content is protected !!