Federalna Vlada prihvatila je informaciju o primjeni Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite za razdoblje od listopada do prosinca 2020. godine. U tom razdoblju, u skladu s Dinamičkim planom, na realizaciji I. faze revizije nisu bili angažirani revizorski timovi za kontrolu. Na realizaciji aktivnosti I. faze revizije bio je angažiran Revizorski tim za koordinaciju koji je navedene aktivnosti izvršavao u otežanim uvjetima, piše Večernji list BiH. 

Broj korisnika

Od početka primjene Zakona o reviziji do 31. prosinca 2020. postupak kontrole okončan je u 140.894 predmeta korisnika nekog od prava ostvarenoga na temelju propisa koji podliježu reviziji. Od tog broja, 33.303 su predmeta korisnika koji su ostvarili pravo na mirovinu pod povoljnijim uvjetima. Postupak kontrole I. faze revizije nije okončan u 76 predmeta korisnika koji su ostvarili pravo na mirovinu pod povoljnijim uvjetima. Prema podacima kojima raspolaže Federalno ministarstvo branitelja, na početku revizije struktura ostvarenih prava na mirovinu pod povoljnijim uvjetima bila je sljedeća: uredba I. 985 korisnika, uredba II. 4512 korisnika, uredba III. 5042 korisnika, Zakon o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji 3849 korisnika koji su ispunili uvjete po Zakonu MIO, po Zakonu o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji 6608 korisnika koji nisu ispunili uvjete po Zakonu MIO, po Zakonu o povoljnijem prijevremenom umirovljenju branitelja Domovinskog rata 8147 korisnika, po Zakonu o pravima branitelja i članova njihovih obitelji 4236 korisnika, što je ukupno 33.739 korisnika. Prema podacima Federalnog zavoda za MIO, zaključno s prosincem 2020. godine, isplaćeno je 11.829 mirovina korisnicima po članku 3. Zakona o prijevremenom povoljnijem umirovljenju branitelja Domovinskog rata; 16.704 mirovine korisnicima po čl. 4. i 9. stavku 2. i članku 14. stavku 2. Zakona o prijevremenom povoljnijem umirovljenju branitelja Domovinskog rata; 5831 mirovina korisnicima koji su to pravo ostvarili na temelju Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji; 9702 mirovine korisnicima koji su to pravo ostvarili na temelju Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji, od čega je 8380 korisnika ispunilo uvjete po Zakonu o MIO.

Nove potvrde

Federalni zavod za MIO je do 31. prosinca 2020. zaprimio 1252 potvrde na obrascu FMB 2. Od ukupnog broja zaprimljenih potvrda na obrascu FMB 2, Federalni zavod MIO postupio je u 1076 predmeta, a za 176 dostavljenih potvrda na obrascu FMB 2, nakon objavljivanja presuda Ustavnog suda FBiH, još uvijek nije postupljeno zbog provođenja postupka njihove provedbe. Od 1076 obrađenih predmeta, u ponovnom postupku dostavljena je potvrda na obrascu FMB 1 za 574 korisnika, za 12 je donesena presuda nadležnog suda o ponovnom uspostavljanju prava i za 4 je promijenjen temelj za priznavanje prava na mirovinu, pa je za 590 korisnika ponovno uspostavljena isplata. Za 186 korisnika dostavljena je potvrda na obrascu FMB 2, ali su ostvarili pravo po drugom propisu.

Izvor:vecernji.ba

error: Content is protected !!