U okviru projekta „YOUth Drive“, financiranog od strane Europske unije, na području cijele Zapadnohercegovačke županije postavljene su kante za prikupljanje elektroničkog otpada.

160 specijaliziranih kanti je postavljeno u zgradi Vlade, zgradama općina i gradova, svim osnovnim i srednjim školama, kao i vrtićima.

Nastavak je to projektnih aktivnosti s ciljem podizanja svijesti o potrebi očuvanja okoliša i osnaživanja zakonodavaca za djelovanje, kao i pravilno gospodarenje otpadom. Projektom je osigurano i sustavno prikupljanje elektroničkoga otpada i u narednom periodu.

Kriterij za odabir lokacija bio je uključivanje mladih i podizanje svijesti o zaštiti okoliša, te uključenost zakonodavnih tijela u ove aktivnosti.

Ukupno 320 specijaliziranih kanti za elektronički otpad će biti postavljeno na području Zapadnohercegovačke županije i Bokokotorskog zaljeva, a organizirat će se i akcije prikupljanja otpada na utvrđenim divljim odlagalištima u dogovoru s gradovima i općinama spomenutog područja.

Zahvaljujući projektu urađena je i analiza o trenutačnom stanju na terenu, na osnovu koje su pripremljene preporuke koje će biti smjernice za buduće aktivnosti.

Projekat „Y O U t h d r i v e“ kroz svoje aktivnosti uključuje i animira veliki broj mladih osoba, koje će u budućnosti igrati ključnu ulogu po pitanju očuvanja okoliša. U suradnji sa školama, učenici su upoznati sa najčešćim propustima i greškama u odnosu prema okolišu, ali isto tako i sa prilikama i mogućnostima za njegovo očuvanje i obnavljanje.

Projektom će se stvoriti podloga za unaprjeđenje i doradu postojećih zakonskih regulativa u ovoj oblasti, a bit će pokrenuta i web platforma koja će služiti za umrežavanje, promociju i širenje informacija vezanih za zaštitu okoliša i pravilnog gospodarenja otpadom.

Podizanje svijesti o zaštiti okoliša i pokretanje konkretnih akcija na području Županije Zapadnohercegovačke i Bokokotorskog zaljeva se provodi u okviru projekta „YOUth drive“ kroz IPA Program prekogranične suradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora, koji financira Europska unija u iznosu preko 230.000 eura. Partneri na projektu su nevladine organizacije, Udruga za razvoj, okoliš i kulturu EKO ZH iz Širokog Brijega (BiH) kao nositelj projekta i Naša akcija, sa sjedištem u Kotoru (CG). Projekt je počeo je sa realizacijom aktivnosti u studenom 2019, a trajati će do kolovoza 2021. godine.

Izvor: Vrisak.info

error: Content is protected !!