Kao što je to krajem prošle godine i obećano, poljoprivredno zemljište na ulazu u Ljubuški, poznatije kao Plantaža, nakon višegodišnjih peripetija, sljedećega se tjedna vraća poljoprivrednicima, odnosno vinarima te je za očekivati kako će ulaz u ovaj grad uskoro ponovno krasiti nasadi vinove loze, piše Večernji list BiH.

Dodjela koncesije

Za ponedjeljak je zakazana sjednica Gradskog vijeća Ljubuški na kojoj će se, između ostaloga, naći i prijedlog odluke o dodjeli koncesije za korištenje zemljišta u poljoprivredne svrhe. Prema toj odluci, po četiri hektara kvalitetnog zemljišta, na kojem se godinama uzgajala vinova loza od koje se dobivalo vrhunsko vino, pod koncesiju će dobiti Vinarija Buntić, Vinogradi Nuić d.o.o., Catena d.o.o., Vino Milas, JSB te Vinarija Majić d.o.o. Podsjetimo, u listopadu lani Gradsko vijeće Ljubuški donijelo je odluku o pokretanju postupka o dodjeli koncesija za korištenje poljoprivrednoga zemljišta na području grada Ljubuškoga. Spomenutom odlukom obuhvaćeno je 349.700 četvornih metara iznimno kvalitetnog zemljišta na kojem se godinama uzgajala vinova loza za potrebe najstarije vinarije u BiH. Zemljište je podijeljeno na parcele površine od 4 do 5 hektara. Naime, Vinarija u Ljubuškom s djelovanjem je počela još 1882. Odluci Gradskog vijeća prethodila je odluka Vlade ZH županije o davanju suglasnosti Općini Ljubuški za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednoga zemljišta na području te općine.

Naime, spomenuto zemljište u posjedu je ZHŽ-a, a svojom odlukom Vlada potiče rast i razvoj poljoprivredne djelatnosti na području Ljubuškoga, odnosno ZHŽ-a. Osim spomenutog prijedloga odluke o dodjeli koncesije za korištenje zemljišta u poljoprivredne svrhe, na sjednici, koja je sazvana za 26. travnja, naći će se i prijedlog odluke o određivanju građevnog zemljišta u državnom vlasništvu, prijedlog odluke o utvrđivanjima uvjeta i kriterija, raspisivanju i provedbi javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjednika te članova nadzornih odbora i upravnih vijeća Grada Ljubuškoga s javnim oglasom za izbor i imenovanje, prijedlog zaključka o usvajanju godišnjeg izvješća o izvršenju proračuna Ljubuškoga za 2020. godinu, prijedlog odluke o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele proračunskih sredstava Grada Ljubuškoga za projekte iz područja sporta, prijedlog odluke o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele proračunskih sredstava Grada Ljubuškoga za projekte iz područja kulture.

 Izvješća o radu

Vijećnici će također razmatrati i izvješća o radu za 2020., kao i programe rada za 2021. godinu Glazbene škole Ljubuški, JP Radio Ljubuški d.o.o., JU Edukacijsko-rehabilitacijski centar za djecu, mlade i odrasle osobe s poteškoćama u razvoju, JU Kulturno-športski centar Ljubuški, JP Parkovi d.o.o. Ljubuški.

Izvor:vecernji.ba