U razdoblju od 29. travnja 2011., kada su prvi put dostavljeni predmeti Institutu, do 31. prosinca 2020. Liječničkom povjerenstvu Instituta za medicinsko vještačenje po Zakonu o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite dostavljeno je ukupno 53.848 predmeta

Vlada FBiH prihvatila je informaciju o primjeni Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite za razdoblje od listopada do prosinca 2020. Večernji list BiH donosi dio iz informacije, koji se odnosi na pokazatelje o radu Liječničkoga povjerenstva Instituta u postupku po Zakonu o reviziji.

Rezultati vještačenja

U razdoblju od 29. travnja 2011., kada su prvi put dostavljeni predmeti Institutu, do 31. prosinca 2020. Liječničkom povjerenstvu Instituta za medicinsko vještačenje po Zakonu o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite dostavljeno je ukupno 53.848 predmeta. Od tog broja dani su nalazi i mišljenja u ukupno 53.057 predmeta. S 31. prosinca 2020. kod Povjerenstva se nalazi 791 predmet u kojem nije okončano medicinsko vještačenje. Od 53.057 danih nalaza i mišljenja, postotak invaliditeta po nalazima i mišljenjima Povjerenstva u odnosu na utvrđene konačnim odlukama u predmetima osobne invalidnine isti je u 35.513 predmeta, veći u 706, manji u 10.872 predmeta, ukinut u 5808, a u 158 predmeta vojni invaliditet nije ocijenjen. U ukupno 32 dana nalaza i mišljenja u predmetima obiteljske invalidnine (uzročno-posljedična veza između smrti RVI i osnove po kojoj mu je bilo priznato svojstvo RVI i nesposobnost za rad) stanje u odnosu na utvrđeno konačnom odlukom ostalo je isto u svim predmetima. U IV. tromjesečju 2020. Odjeli za upravno rješavanje dostavio je Povjerenstvu 373 predmeta osobne invalidnine i ni jedan predmet obiteljske invalidnine, a ono je u 626 predmeta osobne invalidnine dalo nalaz i mišljenje. U IV. tromjesečju 2020., od 626 nalaza i mišljenja danih u tom razdoblju, postotak invaliditeta po nalazima i mišljenjima Povjerenstva u odnosu na utvrđeni konačnim odlukama isti je u 306 predmeta, veći u 5, manji u 265, ukinut u 38 i nije ocijenjen u 12 predmeta.

Ortopedski dodatak

Ortopedski dodatak od početka druge faze revizije do 31. prosinca 2020. ocijenjen je u 10.011 predmeta korisnika prava na osobnu invalidninu, pri čemu je postojeći stupanj potvrđen u 8128 predmeta, povećan u 94, smanjen u 169, ukinut u 1349, prvi put utvrđen u 263 predmeta, a nije ocijenjen u sedam predmeta. U IV. tromjesečju 2020. ortopedski dodatak ocijenjen je u 46 predmeta korisnika prava na osobnu invalidninu, pri čemu je postojeći stupanj potvrđen u 19 predmeta, smanjen u jednom, ukinut u 13, prvi put utvrđen u devet, a nije povećan ni u jednom i nije ocijenjen u 4 predmeta. Dodatak za njegu i pomoć od druge osobe od početka druge faze revizije do 31. prosinca 2020. ocijenjen je u 881 predmetu korisnika prava na osobnu invalidninu, pri čemu je postojeći stupanj tuđe njege potvrđen u 779 predmeta, povećan u 10, smanjen u 39, ukinut u 40, prvi put utvrđen u 9 predmeta, a nije ocijenjen u četiri predmeta. U IV. tromjesečju 2020. dodatak za njegu i pomoć od druge osobe ocijenjen je u pet predmeta korisnika prava na osobnu invalidninu, pri čemu je u dva predmetu potvrđen postojeći stupanj tuđe njege, ukinut također u dva predmeta, dok nije ocijenjen u jednom predmet

Izvor:vecernji.ba

error: Content is protected !!