Ministrica obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke Ružica Mikulić i Menadžer Fondacije Helvetas Moja budućnost Sven Dominković su u petak, 23. travnja u Širokom Brijegu potpisali Sporazum o partnerstvu u kojem je predmet Sporazuma izrada podzakonskih akata u vezi sa praktičnom nastavom i stručnom praksom u poslovnim subjektima koji su u nadležnosti Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke. Na potpisivanju je bila prisutna ravnateljica Zavoda za odgoj i obrazovanje ŽZH Jadranka Bošnjak.

Sporazumom je definiran način provođenja praktične nastave/stručne prakse, dužnosti i obaveze potpisnika, rok izrade podzakonskih akata i duljina trajanja suradnje po ovom sporazumom.

Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke će, u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u srednjoj školi i Zakonom o srednjem strukovnom obrazovanju i obuci Županije Zapadnohercegovačke te ostalim zakonima relevantnim za područje reguliranja praktične nastave u poslovnim subjektima, koordinirati rad radne skupine za izradu podzakonskih akata, finalizirati i promovirati podzakonske akte, osigurati vidljivost procesa i rezultata i raditi na promoviranju održivih rješenja u vezi sa praktičnom nastavom i stručnom praksom kod poslovnih subjekata te će osigurati sudjelovanje zainteresirane javnosti posebno gospodarstvenika.

Fondacija Helvetas Moja Budućnost će pružiti materijalnu podršku navedenim aktivnostima kroz izravnu tehničku podršku.

Vrisak.info

error: Content is protected !!