Na kraju današnje sjednice Zastupnički dom Parlamenta FBIH usvojio je veći broj zaključaka koji se odnose na aktualnu epidemiološku situaciju. 

Usvojena su četiri zaključka Odbora za zdravstvo:

1. Zastupnički dom Parlamenta FBiH traži od Vlade FBiH da naredi županijama sa incidencijom novozaraženih većom od federalne uvođenje restriktivnijih mjera.

2. Zastupnički dom Parlamenta FBiH traži od Vlade FBiH da zadrži postojeće epidemiološke mjere najmanje još 14 dana.

3. Zastupnički dom Parlamenta FBiH traži da Vlada FBiH redovno, a najmanje jednom tjedno izvještava ZD o stanju nabavke cjepiva i procesu cijepljenja.

4. Upućujemo inicijativu prema Vijeću ministara BiH za pooštravanjem kriterija za prelazak državne granice uvođenjem obaveze dokazivanja COVID-19 neutralnosti (negativan PCR ili antigenski test, potvrda o preboljelom COVID-19, potvrda o dvostrukom cijepljenju).

Podršku je dobio i zaključak zastupnice SBB-a Faike Mujanović – Glamočanin, a koja je tražila da se zaduži Vlada FBiH da Parlamentu FBiH podnese izvještaj o donacijama za borbu protiv pandemije te odgovori na pitanje u koje medicinske ustanove je isporučena pristigla medicinska oprema.

Županijska ministarstva zdravstva

Podršku je dobio i zaključak zastupnice Sabine Ćudić (Naša stranka), a koja je pozvala županijska ministarstva zdravstva da dostave izvještaj o borbi protiv pandemije koronavirusa sa posebnim osvrtom na stopu smrtnosti.

Zastupnički dom podržao je i zaključak da Vlada FBiH i Zavod za javno zdravstvo FBIH dostavi informaciju o broju respiratora u javnim zdravstvenim ustanovama (JZU) u FBiH. kao i da Vlada FBiH dostavi izvještaj o broju novouposlenih zdravstvenih radnika i opreme kupljene u JZU u FBiH na temelju ranije usvojenih zaključaka usvojenih u ovom Domu. 

Izvor:avaz.ba

error: Content is protected !!