U tijeku je izmještanje ilegalnih migranata iz napuštene zgrade Doma umirovljenika u Bihaću u Lipu.

Akcija se provodi uz podršku nadležnih policijskih snaga. Podršku akciji dale su i službe Civilne zaštite Grada Bihaća koje će nakon pražnjenja objekta početi sa dezinfekcijom, deratizacijom i odvozom smeća iz objekta.


Objekat će potom biti zatvoren fizičkim preprekama.

Izvor:pogled.ba

error: Content is protected !!