U siječnju 2021. godine je registriran vanjskotrgovinski robni deficit od 284 milijuna KM i smanjen je za oko 100 milijuna KM u odnosu na isti mjesec prethodne godine, stoji u Informaciji Direkcije za ekonomsko planiranje o kretanju makroekonomskih pokazatelja za siječanj 2021. godine u BiH, koju je usvojilo Vijeće ministara BiH.

Prosječna mirovina u BiH iznosila je oko 419 KM i nominalno je veća za 2,4% u odnosu na siječanj 2020. godine, što je rezultat uvećanja mirovina u oba entiteta tijekom 2020. godine, ali i uvećanja mirovina u siječnju 2021. godine u Republici Srpskoj.

Ukupna novčana masa na kraju siječnja iznosila je 28,4 milijarde KM, što je povećanje za 7,8%. Nastavljen je rast depozita u BiH, pa je ukupan iznos depozita iznosio 25 milijardi KM uz stopu rasta od 5,1%, a više od polovice su depoziti stanovništva s iznosom 13,9 milijardi KM i veći su za 4,2% u siječnju ove godine u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, prenosi BHRT. 

I početak 2021. godine, kao i proteklu 2020. godinu, kako u zdravstvenom tako i u ekonomskom smislu u potpunosti je obilježila globalna pandemija koronavirusa koja je utjecala na pad gospodarskih aktivnosti.

Prema preliminarnim podacima Agencije za statistiku BiH (BHAS) za siječanj 2021. godine, u BiH je zabilježena stagnacija fizičkog obima industrijske proizvodnje sa registriranom stopom od -0,3% u odnosu na isti mjesec prethodne godine.

Pad proizvodnje je zabilježen u okviru prerađivačke industrije za 1,5% i sektora rudarstva od -16,7%, dok je u sektoru za proizvodnju električne energije zabilježeno povećanje proizvodnje od 8,6%.

Tijekom prvog mjeseca ove godine u BiH je ukupno prikupljeno oko 1,1 milijarda KM javnih prihoda, po osnovu neizravnih i izravnih poreza, socijalnih doprinosa, taksi, kazni i naknada.

U usporedbi s istim mjesecom prethodne godine, javni prihodi su smanjeni za oko 4,6%. U strukturi javnih prihoda dominiraju prihodi entitetskih poreznih uprava sa oko 52%.

Izvor:BHRT