Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva wsigurnosti donijelo je Odluku o uspostavljanju Radne grupe za izradu Prijedloga strategije Bosne i Hercegovine za prevenciju i borbu protiv terorizma za razdoblje 2021. – 2026. godine i Prijedloga akcijskog plana za provođenje strategije.

Radna grupa, čiji su članovi predstavnici nadležnih institucija BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko Distrikta BiH, u roku od tri mjeseca će napraviti i Vijeću ministara predložiti na razmatranje Prijedlog strategije BiH za prevenciju i borbu protiv terorizma, dok će Prijedlog akcijskog plana biti dostavljen u roku od šest mjeseci od donošenja ove odluke.

U radu Radne grupe mogu susjelovati i predstavnici međunarodnih organizacija, ambasada stranih zemalja, akademske zajednice, te nevladinog sektora, putem stručnih obrazloženja, evaluacije, prijedloga i mišljenja o pojedinim specifičnim pitanjima.

Izvor:pogled.ba