Kemal Dizdarević, specijalista neurokirurg, komentarisao je za N1 obrazovanje prof. dr. i direktorice KCUS-a Sebije Izetbegović, što je posljednih dana aktuelna tema u medijima.

“Afera za aferom. Skandal za skandalom. I to sada povezan za vrlo ozbiljnim stvarima. Spominje se neregularnost njenog studiranja i doktorata, i očigledno svih dokumenta. Itekako tu postoje ozbiljne sumnje koje treba na validan način dokazati. Kada izanaliziramo dokumente koji su procurili u javnost i njene riječi, jasno je da su stvari neregularne. Za N1 je izjavila da je dobila specijalizaciju 1992. od Velefarmacije, da je specijalizirala 1996. Zato ima i papire iz ministarstva, federalnog. Svi znamo da nije bila između 1992. i 1996, te četiri godine u Sarajevu. Toliko traje specijalizacija. Iako je dobila regularno specijalizaciju 1992, iako je izašla na ispit 1996, iz svega je jasno da ona nije provela te četiri godine na specijalizaciji, i da njena specijalizantska knjižica nije ispunjena na regularan način”, kazao je dr. Dizdarević.

Kurjak i mentor i predsjednik

Prema tome, tvrdi on, izašla je na ispit bez provedenog staža.

“Ono što je imala sreće je da je poslije specijalizacije radila sa iskusnim ginekologom koji je pokrivao nju, to je prof. Bukvić. Mislim da joj je on najviše pomogao od sviju. Očigledno je da spomenuta nije završila četiri godine regularno specijalizanstog staža i da njena knjižica ne može biti specijalizantska na regularan način”, naveo je.

Drugi aspekt, kazao je, je vezan za postiplomski.

“I tu iz dokumenata njenih, koje je potpisala, vidimo neregularnosti. Tamo vidimo da je ona upisala postiplomski u Zagrebu, položila 10 ispita. Tko je položio ispit, to može jednostavno dokazati. Nakon toga dolazi u Sarajevo, šalje molbu u Sarajevo 1994. da nastavi postiplomski. U isto vrijeme joj u biografiji stoji da je magistrirala 1992, a u drugom izvještaju Kliničkog stoji da je magistrirala 1998. a magisterij nastaje nakon završenog postiplomskog. Iz ovog svega se vidi da njen postidlomski nije proveden kako treba i da je ona pravila maglu s pričom o postdiplomskim u Zagrebu, a da je ovdje u Sarajevu završila neke aspekte postdplomskog i da je poslije toga izašla na magistarski, također bez regularno provedenih uvjeta, koji su bili neophodni u to vrijeme da se zakonski pristupi obrani magistarskog rada”, rekao je Dizdarević.

Što se tiče doktorata, u to vrijeme, govori, nije ga bilo. Bio je postdiplomski nakon njega bi se pristupilo magistarskom i onda se u okviru pet godina trebala da brani doktorska disertacija.

“To je posebna priča. Evo sad su izašli neki dokumenti u ovom njihovom režimskom glasilu i da postoje dokumenti da je prof. Kurjak bio istovremeno i predsjednik i mentor. To je nemoguće. Ne postoji mogućnost da jedna osoba bude i predsjednik za obranu i mentor. Odmah se vidi da je tu neka neregularnost. Ti dokumeneti su mogli biti naknadni”, naveo je.

Gdje je istraživanje?

Kako je napomenuo, vjeruje da je Izetbegović službeno branila disertaciju, ali nije to suština, tvrdi, suština je je li ona provela istraživanje na pravi način.

“I suština je da ona čovjeka zove mentorom, a u isto vrijeme ga njena režimska glasila proglašavaju predsjednikom komisije, što je inkopatabilno. Oni su mogli napisat što hoće. Što govori da ona nije imala mentorsku superviziju i pomoć pri izradi doktorske disertacije. Ovdje se radi o slijedećem: ona je dobila odobrenje da doktorira, i poslije određenog vremena je doktorirala, međutim, ono što je između, što daje sadržaj doktoratu, istraživanje, rad znanstveni itd… očito nije provela”, kazao je.

Za kraj razgovora je rekao:

“Radi se o osobi koja je jedan simbol ove dekadencije koja nam se događa nakon rata, koja u ovim godinama doživljava vrhunac. Polako propadaju, sporo, imaju određene moći koje još uvijek drže u sedlu. Ako ovakvi ko što je ona ostanu i ako taj način ostane, onda države nema”.

/HMS/