– Savez općina i gradova FBiH organizira prezentaciju Analize utjecaja pandemije koronavirusa na jedinice lokalne samouprave u Federaciji BiH u ponedjeljak 7. lipnja 2021. godine u  hotelu Europa  u Sarajevo, a izjave za medije su predviđene oko 13 sati.

Izrada Analize podržana je putem projekta Jačanje kapaciteta Saveza općina i gradova u BiH, koji financiraju vlade Kraljevine Švedske i Švicarske.

Analiza utjecaja pandemije koronavirusa na financijsku poziciju jedinica lokalne samouprave u FBiH jasno, ekspeditivno i temeljito identificira, procjenjuje, elaborira i predstavlja intenzitet utjecaja krize uzrokovane pandemijom koronavirusa na prihode i potrošnju jedinica lokalne samouprave u FBiH. 

Posebno je analiziran utjecaj na pojedinačne komponente lokalnih prihoda, koje su najizloženije ekonomskim fluktuacijama uslijed restriktivnih obustava ekonomskih aktivnosti, te na segmente lokalne potrošnje, koji su najpovezaniji sa zdravstvenim, socijalnim i ekonomskim posljedicama pandemije koronavirusa. Također, u Analizi su analizirane i predstavljene i aktivnosti, mjere i prakse općina i gradova, koje su lokalne vlasti poduzimale s ciljem ublažavanja zdravstvenih, socijalnih i ekonomskih posljedica pandemijskih mjera, posebno u smislu olakšavanja financijskih poteškoća restrikcijama pogođenim radnicima i poslovnim subjektima.

Izvor:pogled.ba