Ministar pravde Bosne i Hercegovine Josip Grubeša (HDZ) kazao je danas da je njemu u interesu Bosna i Hercegovina i njeni građani, ali na sjednici Vijeća ministara nije glasao za Odluku o vizama pojašnjavajući to reciprocitetom odnosno činjenicom da bh. državljanima trebaju vize kada idu u Saudijsku Arabiju.

– Bilo kakva spekulacija o islamofobičnom ministru ili bilo čemu drugome ne dolazi u obzir jer znamo da Kraljevina Saudijska Arabija itekako pomaže BiH. Oni grade dio bolnice u Mostaru, kazao je Grubeša koji ne vidi razlog zašto državljani Saudijske Arabije kao i prije ne bi dolazili u BiH s vizama.

Ministri su odbili danas prihvatiti Odluku o vizama kojom bi se odobrio ulazak turista iz Saudijske Arabije, Irske i Ujedinjenog Kraljevstva bez viza, a radi se o odluci koja bi važila do 15. listopada.

Ministarstvo vanjskih poslova BiH ranije je pojasnilo da bi turistima iz tih zemalja bilo omogućeno da mjesec dana bez vize mogu biti u BiH, s tim da moraju imati dokaz o smještaju.

Ministri su danas razmatrali i Prijedlog akcijskog plana za izvršenje četiri presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetima Zornić, Sejdić i Finci, Pilav te Pudarić protiv Bosne i Hercegovine na prijedlog Ministarstva pravde, a Grubeša je pojasnio da je to obaveza pred Komitetom ministara Vijeća Europe.

– To je obveza BiH, ali taj plan se poklapa s donošenjem odluke Parlamentarne skupštine BiH o formiranju Interresorne radne grupe za izmjenu izbornog zakonodavstva i samim tim ispunjena je obaveza kada je u pitanju Akcijski plan – dodao je Grubeša.

Izrazio je uvjerenje da će ta grupa postići saglasnost oko izmjena Izbornog zakona za šta BiH ne treba poticaj nikoga izvana nego je potrebno unutar BiH identificirati te probleme i rješavati ih.

/Fena/HMS/

error: Content is protected !!