Koliko je koronakriza zaista utjecala na djecu koja su u formativnim godinama bila suočena s velikim stresom i silom prilika su se morali prilagoditi i nastavi na daljinu – tek će se vidjeti. Prema rezultatima istraživanja koja su provele same škole, poput osječke Jezične gimnazije – posljedica svakako ima.

Prilagodba vremenu pandemije iznjedrila je i istraživanje koje je počelo anketom o utjecaju povećanja školskih obaveza u online nastavi na anksioznost. 

– Iz ankete smo zaključili da povećanjem obaveza, s većim pritiskom roditelja i s online nastavom je veća anksioznost kod učenika i da bi tu možda bilo dobro da imamo određeno vrijeme za raditi te svoje zadatke, govori Ivana Galinec, učenica 3. razreda 2. gimnazije.

398 učenika, većina nastavnika i mnogi roditelji sudjelovali su u istraživanju koje je trajalo tijekom cijele školske korona-godine. Učenici i roditelji sudjelovali su putem anonimnih anketa, a nastavnici kroz fokus skupine i stručna vijeća.

– Ciljevi našeg projekta bili su utvrditi učinkovite modele učenja koje je moguće implementirati u nastavi na daljinu, utvrditi specifične uvjete u kojima se nastava na daljinu odvija i utvrditi povezanost sociodemografskih osobitosti i školskog uspjeha tijekom nastave na daljinu, rekla je prof. Lidija Blagojević, voditeljica projekta, 2. gimnazija Osijek.

Pokazalo se da su pedagoška komunikacija s učenicima i povratna informacija o ostvarenosti ishoda učenja od velike važnosti za proces učenja.

– Ovo je istraživanje pokazalo da se spoznajna strana nastave najteže u online nastavi realizira u STEM području, dok je u društveno-jezičnom području to manje izraženo. Kad kažem spoznajna strana nastave, mislim na razumijevanje sadržaja i ostvarenosti ishoda učenja, naglašava prof. Dario Oestrereicher, stručni suradnik pedagog, 2. gimnazija Osijek.

Specifični uvjeti učenja obilježili su protekle dvije školske godine. Iako su se nastavom na daljinu prenosila mnoga znanja i vrijedno se učilo i radilo, socijalni aspekt učenja i međuvršnjačka komunikacija ipak su nenadoknadivi.

Izvor:hrt.hr

error: Content is protected !!