Hercegovačke rijeke Buna, Bunica, Bregava i Trebižat pritoke su donjeg dijela Neretve, najveće bosansko-hercegovačke rijeke Jadranskog sliva. Tijekom povijesti, uz ove rijeke i u njih, naselio se vrlo specifičan živi svijet, sličan onom kontinentalnom, ali ipak sa svojim jedinstvenim karakteristikama i oblicima, što ga čini potpuno drugačijim.

Usprkos ovoj jedinstvenosti, ovim rijekama i dalje prijete projekti čija bi realizacija dovela do ugrožavanja njihovog biodiverziteta, ljepote i posebnosti.

Kroz projekt ”Koraci ka zaštiti pritoka Neretve: Buna, Bunica, Bregava i Trebižat” na ovom području smo istraživali floru i vegetaciju, vodozemce i gmizavce, sisare, ptice, leptire, mahovine i vodene makrobeskičmenjake sa ciljem da kroz kombinaciju znanstveno-istraživačkog rada i aktivnosti zagovaranja postignemo dugoročnu zaštitu i održivu upotrebu ove četiri pritoke Neretve”, kažu iz Centra za životnu sredinu.

Dodaju kako se nadaju da će u tome uspijeti, a zašto je njihova zaštita važna možete vidjeti u filmu:

U okviru projekta ”Koraci ka zaštiti pritoka Neretve: Buna, Bunica, Bregava i Trebižat”, Centar za životnu sredinu zajedno sa udruženjem iz Mostara “Majski Cvijet”, radi na postizanju dugoročne zaštite i održive upotrebe ovih rijeka te edukaciji lokalnih zajednica o dobrobitima zaštićenih područja uz podršku Critical Ecosystem Partnership Fund.

Izvor: Bljesak.info

error: Content is protected !!