Dom naroda Parlamenta Federacije danas je usvojio dopune Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji kako bi se u cilju zaštite žrtve uveo novi institut „osoba od povjerenja“.

Budući da ga je ranije usvojio i Zastupnički dom omogućeno je da stupi na snagu osmog dana od objave u Službenim novinama Federacije BiH.  

– Sada će žrtva nasilja imati pravo odrediti osobu od povjerenja koja može biti prisutna u svim postupcima i radnjama propisanim ovim Zakonom u koje je uključena žrtva. Sudovi i drugi organi su obavezni omogućiti prisustvo osobe od povjerenja u svim postupcima i radnjama – rekao je pomoćnik federalnog ministra pravde Damir Šapina na sjednici Doma naroda. 

Pojašnjava da je osoba od povjerenja član obitelji ili druga fizička osoba ili zaposlenik organa skrbništva, institucije nadležne za socijalnu i zdravstvenu zaštitu, druge javne ustanove ili nevladine organizacije, u koju žrtva nasilja ima povjerenja.

– Razlozi za donošenje ovog zakona leže u činjenici da su se u praksi zakonodavstva koje uređuje pitanja procesuiranja slučajeva nasilja u obitelji uočile manjkavosti. Naime, žrtva je sama u postupcima pred različitim organima kao što su centri za socijalni rad, zdravstvene ustanove i druge odnosno žrtva je bez pravne pomoći, nema status stranke u postupku i često je izložena dodatnoj traumi. Sada to više neće biti slučaj  – dodao je Šapina.

Dopune Zakona su u potpunosti usklađene s europskom pravnom stečevinom. 

Izvor:pogled.ba

error: Content is protected !!