Javno poduzeće Autoceste Fderacije Bosne i Hercegovine dobilo je negativno mišljenje Ureda za reviziju institucija u FBiH. Riječ je o financijskom izvještaju JP Autoceste za 2020. godinu. Glavne zamjerke su izrečene i na prekomjerno zapošljavanje ljudi bez potpunog poštivanja procedura i zakona, posebno na blagajnama autoceste koja nije završena. Istaknuto je da odnos ukupnog broja zaposlenih i izgrađene i puštene u promet autoceste iznosi 5,1 zaposlenih po kilometru autoceste (465 zaposlenih u odnosu na 91 km autoputa), dok prosjek europskih operatora autocesta iznosi 2,2 zaposlena po kilometru autoceste.

Kako se navodi u objašnjenju revizora, “iskazani poslovni prihodi u iznosu od 186.695.180 KM precijenjeni su za 154.941.293 KM jer predstavljaju javni prihod (akciza na gorivo) koji ne ispunjava uvjete za priznavanje u poslovne prihode u skladu s Međunarodnim standardom financijskog izvještavanja 15 – Prihodi od ugovora s kupcima. Zbog navedenog nosu mogli potvrditi iskazani financijski rezultat u iznosu od 131.676.282 KM”.

Kada je u pitanju “revizija usklađenosti” dobili  su “mišljenje s rezervom”.

“Ne možemo potvrditi učinkovitost realizacije projekata jer nisu aktivirani i stavljeni u upotrebu u skladu s Planom aktivnosti na izgradnji autocesta i brzih cesta za 2020. godinu. Za završenu dionicu Zenica jug – Zenica sjever u iznosu od 484.705.059 KM nije osigurana upotrebna dozvola u skladu sa Zakonom o prostornom planiranju. Također, za ovu dionicu, kao i dionicu Svilaj – Odžak, izvršeno je povećanje prvobitno potpisanih ugovora za građenje za ukupno 42.357.128 EUR. S obzirom na to da kreditna sredstva nisu realizirana u skladu s Planom poslovanja i Planom aktivnosti na izgradnji autocesta i brzih cesta za 2020 godinu, Društvu je obračunata pristojba za nepovučena sredstva u iznosu od 3.178.213 KM za tri ugovora koja su potpisana sa EBRD-om”, navode revizori.

Ističu kako i “odredbe potpisanog ugovora za nabavku dva vatrogasna vozila u vrijednosti od 1.796.800 KM nisu ispoštovane”.

“Dokumentacija natječaja za pojedine postupke nije sačinjena u skladu sa članom 53. Zakona o javnim nabavkama, u cilju jednakog tretmana i nediskriminacije potencijalnih ponuđača”, navodi se u izvještaju revizora.

Naglasili su kako “Društvo ne vrši analizu opravdanosti zapošljavanja, posebno zaposlenika na naplatnim mjestima, niti analizu troška/koristi uvođenja elektronskog sustava naplate radi smanjivanja rastućih troškova poslovanja”.

“Prijem u radni odnos nije vršen u skladu sa Zakonom o radu, član 20.a), koji nalaže obavezno provođenje procedure javnog oglašavanja, te je Društvo tijekom 2020. godine primjenjivalo izuzeća shodno Uredbi o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBiH. Također, izvršeno je zapošljavanje blagajnika za naplatno mjesto Zenica sjever, koje do kraja 2020. godine nije pušteno u rad, te su zaposlenici raspoređeni na druga naplatna mjesta. Za 91 kilometar autoceste sa 31. 12. 2020. zaposleno je 120 blagajnika i 40 vođa smjene, za koje ukupan godišnji trošak iznosi 3.744.000 KM bruto. Odnos ukupnog broja zaposlenih i izgrađene i puštene u promet autoceste iznosi 5,1 zaposlenih po kilometru autoceste, što je znatno iznad prosjeka evropskih operatora autocesta”, kazali su revizori.

U detaljnijem pojašnjenju navodi se kako “prosječan trošak po blagajniku iznosi 1.250 KM neto (1.800 KM bruto), što znači da se na godišnjoj razini izdvaja 1.800.000 KM neto (2.592.000 KM godišnje bruto)”.

“Ukupni trošak za 2020. godinu za 160 zaposlenih na blagajnama autoputa (blagajnici i vođe smjene) iznosio je 2.568.000 KM neto (3.744.000 KM bruto). Ističemo činjenicu da je sistematizacijom predviđeno ukupno 250 radnih mjesta (blagajnici i vođe smjene), a već je popunjeno 160 (dok dužina cijelog koridora V-c iznosi 273 km)”, navodi se u izvještaju.

Izvor:hrt.hr

error: Content is protected !!