Šest od sedam rudnika iz sastava Elektroprivrede BiH prošle godine napravilo je gubitak od 77 milijuna KM i on je najveći u posljednjih pet godina. Od 2017. prihodi ovih rudnika stalno padaju i danas su manji za preko 53 milijuna KM, plaće i doprinosi se ne isplaćuju redovno, državi se duguje za poreze i koncesijske naknade pa su kratkoročne obveze na kraju prošle godine iznosile skoro 800 milijun KM što je znatno više nego ranije. Analiza koju je uradio Transparency International u BiH (TI BiH) pokazuje je su rudnici u većini slučajeva prezaduženi i da imaju ograničene mogućnosti da kroz zaduženje unaprijede poslovanje.

Unatoč teškoj financijskoj situaciji brojni su primjeri nesavjesnog poslovanja, sumnjivih javnih nabavki, neracionalnih poslovnih odluka i izvlačenja novca iz kase ovih poduzeća što ukazuje na mogućnost pojave korupcije. Revizori primjećuju da je to posebno vidljivo kod iznajmljivanja mehanizacije i opreme gdje se kroz netransparentno postupke milijunski ugovori često dodjeljuju istim tvrtkama, a na štetu ovih javnih poduzeća.

Rudnici “Kreka” Tuzla danas imaju preko 23 milijuna KM manje prihode nego prije pet godina, a akumulirani gubitak je odavno premašio vrijednost kapitala te samo prošle godini iznosio je preko 30 milijuna KM. Poduzeće ima ogromna dugovanja pa je na kraju prošle godine iskazalo 270 milijuna kratkoročnih obveza što je znatno više nego u ranijim izvještajima.

Bez obzira na tešku financijsku situaciju i višak zaposlenih uprava nalazi milijune za privatne tvrtke od kojih iznajmljuje strojeve i radnike. TI BiH je još ranije podnio krivičnu prijavu protiv uprave rudnika koja je bez natječaja podijelila skoro milijun maraka tvrtkama Junuzović Kopex,Titanic d.o.o., MHI Company i Cayenne Company koje stalno dobijaju ove poslove, ali je ista praksa nastavljena do danas.

Samo ove godine prve dvije navedene tvrtke su zbog krajnje hitnosti, putem jednog pregovaračkog postupka dobile 1,3 milijuna KM za iznajmljivanje strojeva, a Junuzović Kopex je prošle i ove godine dobio ugovore vrijedne 6,5 milijuna KM. Ovdje je potrebno napomenuti da ovi dobavljači godinama dobijaju natječaje, a onda pokreću sudske sporove zbog neplaćanja koji se rješavaju u njihovu korist čime se stvaraju dodatni troškovi po osnovu zateznih kamata.

Federalni revizor je u posljednjem izvještaju postavio pitanje svrhe ulaganja tolikog novca u tuđu mehanizaciju i navodi da se za preko 6 milijuna koliko su isplatili tvrtki Junuzović Kopex mogao kupiti značajan dio opreme koja se iznajmljuje.

RMU Breza ima istu praksu a samo prošle godine platili su tvrtki Junuzović Kopex 2,3 milijuna KM za izvođenje radova eksploatacije uglja na lokalitetu površinskog kopa “Koritnik II”. Na tom poslu 2019. angažirali su tvrtku TRGOŠPED i platili preko 2 milijuna KM zbog krajnje hitnosti jer im je jedan od ponuđača uložio žalbu na natječaj što po zakonu nikako nije moglo biti opravdanje. Rudnik u posljednje četiri godina povećava broj zaposlenih unatoč činjenici da se prihodi ovog poduzeća značajno smanjuju danas su manji za preko 15 milijuna KM nego 2017. godine.

U ovom vremenu, došlo je do značajnog povećanja kratkoročnih obveza za preko 21 milijun KM najviše zbog dugovanja za plaće, a prošle godine rudnik je imao najveći gubitak u posljednjih 5 godina.

RMU Kakanj od 2017. godine kada je poslovao pozitivno stalno bilježi gubitke i pad prihoda, a samo prošle godine iskazali su gubitak od 9,5 milijuna KM. Ovaj rudnik kao i ostali izdvaja značajna sredstva svake godine za angažiranje privatnih strojeva, a samo prošle godine spomenutoj tvrtci Trgošped (koja iznajmljuje strojeve RMU Zenica i RMU Breza) platili su oko 960 000 KM. Revizori su primjetili da se gorivo ove privatne tvrtke skladišti u istom rezervoaru u kojem se nalazi dizel gorivo Rudnika Kakanj koje je oslobođeno plaćanja putarina. Zato se nisu mogli uvjeriti da se ovo dizel gorivo oslobođeno vrijedno nekoliko milijuna KM na koje se ne plaća putarina zaista i potrošilo u svrhu proizvodnje.

Skladištenje u istom rezervoaru vlastitog dizel goriva na koje se ne plaća putarina i tuđeg dizel goriva koje nije nabavljeno pod istim uvjetima, nije u skladu sa zakonskim propisima i nije dobra poslovna praksa, navodi se u izvještaju Ureda za reviziju institucija u FBiH.

RMU Abid Lolić Travnik prošle godine napravio je gubitak od milijun KM, a znatno je povećao kratkoročne obveze prvenstveno zbog dugovanja za plaće. Unatoč gubicima i teškoj financijskoj situaciji menadžment je sebi prethodnih godina povećavao plaće, a u posljednjem izvještaju federalni revizor nije mogao potvrditi opravdanost uvećanja plaća menadžmentu i neproizvodnim radnicima.

–Predviđena povećanja plaća za zaposlene u neproizvodnim organizacijskim jedinicama nisu osnovana niti opravdana, jer nisu izravno vezana za ostvarenje proizvodnje. S obzirom na to da je ugovorima sa direktorom i izvršnim direktorima utvrđeno da nemaju pravo na stimulaciju, plaćeni prekovremeni rad i rad u komisijama, obračun i isplata ovih naknada na plaću nisu opravdane, navodi federalni revizor i dodaje da je direktoru na ime ovih naknada u jednom mjesecu plata uvećana za 255 KM, a da nije umanjen topli obrok.

Ovo poduzeće svake godine sa tvrtkom Kakanj-Promet zaključi ugovor za prevoz uglja prema termoelektranama čija se vrijednost kretala između 275-476 tisuća KM. Zatim se cijena ovih usluga dodatno povećavala kroz pregovaračke postupke, a samo u jednoj godini zbog krajnje hitnosti i nepredviđene situacije, tvrtci Kakanj-Promet je dodijeljeno 813.500 KM za prevoz 50.000 tona uglja. Ugovor je zaključen na 12 mjeseci, zbog čega revizor nije mogao potvrditi da je stvar hitna i da se nije mogao raspisati natječaj, posebno zbog toga što je ista stvar napravljena i 2017. godine kada je istoj tvrtci na isti način, za prevoz iste količine uglja plaćeno 738.000 KM.

RMU Zenica je za pet godina nagomilao preko 96 milijuna KM gubitaka, a prihodi ovog rudnika smanjuju se već tri godine i mogu pokriti samo plaće zaposlenih. Na kraju prošle godine akumulirani gubici iznosili su preko 220 milijuna KM i dostigli su 92,24% visine osnovnog kapitala.

Da je financijsko stanje u ovom poduzeću gore nego što se prikazuje potvrdio je neovisni revizor budući da nisu realno procijenjene obveze koje su nastale po osnovu primanja zaposlenih kao ni ostali dugovi. Ovo poduzeće koje eksploatira značajne prirodne resurse nije potpisalo ugovore o koncesijama sa nadležnim državnim institucijama tako da će i ove obveze doći na naplatu, a rudnik ima zakonsku obvezu da obnovi zemljište korišteno za vađenje minerala. U negativnom revizorskom izvještaju navodi se da rudnik nije izvršio procjene u vezi sa budućim troškovima koji će nastati po ovom osnovu.

RMU Đurđevik od 2017. godine takođe posluje negativno i za četiri godine napravio je preko 25 milijuna KM gubitaka.

I pored teške financijske situacije i činjenice da je bivše rukovodstvo nedavno osuđeno zbog nezakonitih nabavki goriva od tvrtke Junizović Kopex, isti model rada nastavljen je i dalje. Samo prošle godine od ove privatne tvrtke nabavili su gorivo vrijedno preko 1,4 milijuna KM putem tri pregovaračka postupaka za koje je opravdanje bilo krajnja hitnost uzrokovana nepredvidivim događajima. U jednom postupku navode da je razlog hitnosti taj što je HIFA Oil uložila žalbu na natječaj, što po zakonu ne može biti opravdanje jer je poduzeće samo sebe dovelo u tu situaciju.

Od svih rudnika iz sastava Elektroprivrede BIH samo je Rudnik Gračanica svih prethodnih godina posluje pozitivno, a poduzeće je u istom vremenu smanjilo troškove na plaće i broj zaposlenih.

Analiza koju je uradio TI BiH jasno pokazuje da je financijska situacija u rudnicima Elektroprivrede BiH jako loša i da bez reformi koje se godinama odlažu stanje može biti samo teže. TI BiH godinama upozorava na problem prekomjernog zapošljavanja i zlouporabe resursa ovih javnih poduzeća, ali unatoč tome ovakva praksa je nastavljena. Bez obzira na sudske presude i upozorenja revizora, privilegirana privatna poduzeća godinama u rudnicima dobijaju unosne poslove od kojih ostvaruju milijunsku dobit dok rudnici gomilaju dugove.

Rukovodstvo Elektroprivrede BIH je nedavno priznalo da ima preko 2.200 radnika viška i da se ovaj broj isključivo odnosi na administrativno osoblje, dok je naglašen nedostatak proizvodnih radnika na šta je TI BiH godinama ranije ukazivao. Skupština JP Elektroprivrede BiH je donijela odluku o davanju dugoročnih pozajmica rudnicima uglja radi rješavanja viška zaposlenih i drugih dugovanja.

Izvor: Pogled.ba

error: Content is protected !!