Knjižnica Ljubuški uključena je u projekt “Digitalni građanin 2”, po okončanju kojega će postati bogatija za micro:Maqeen robot te će svi članovi knjižnice biti u prigodi posuditi isti.

Naime, projekt „Digitalni građanin 2.0“ nastavlja razvijati postojeće knjižnice pretvarajući ih u napredne centre digitalnih kompetencija.

Projektom se želi pomoći knjižnicama da postanu centri za razvoj digitalnih kompetencija djece i odraslih u kojima će oni moći usvajati nova znanja i vještine. Na taj će način knjižnice postati mjesta koja pomažu građanima da se bolje suoče s današnjim izazovima i tržištem rada te im pomognu da prevladaju averziju prema novim tehnologijama.

Kroz ovaj projekt uključenim knjižnicama će se donirati micro:Maqueen roboti koji su upravljani micro:bitom te će se organizirati edukacijske radionice za knjižničare, na kojima će se knjižničari educirati o korištenju edukacijskih tehnologija kako bi mogli organizirati besplatne radionice kodiranja i digitalnog stvaranja za javnost u svojim knjižnicama. Moguće ga je programirati da se kreće, prati liniju, izbjegava prepreke, a sadrži i zujalicu kojom može reproducirati zvuk, 4 RGB svjetleće diode i 2 obične LED diode.

Izvor: Iks-portal.info