Na Kupresu je otvorena dvodnevna konferencija “Budućnost šumarstva i prerade drva u BiH – Kupres 2021” u zajedničkoj organizaciji Gospodarske komore FBiH, Drvnog klastera Hercegovine i Hrvatskog drvnog klastera.

Konferenciju, koja je dio šireg projekta “Jačanje konkurentnosti drvno-prerađivačkog sektora u Hercegovini”, otvorio je predsjednik Vlade Hercegbosanske županije Ivan Vukadin, nakon čega je održana panel rasprava o zakonodavnim promjenama i raspolaganju šumskim resursima u funkciji finalizacije drvnih proizvoda.

Već dugi niz godina drvno-prerađivački sektor može se pohvaliti kontinuirano rastućim suficitom u vanjskotrgovinskoj razmjeni. U prvih osam mjeseci 2021. godine proizvodnja u drvnom sektoru je porasla više od 20 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a izvoz je bio veći od uvoza za više od milijardu maraka.

Poluproizvod je najčešći output domaćih poduzeća, uz mnogo finalnih proizvoda koja se uglavnom izvoze.

Kroz dva dana na konferenciji u Kupresu raspravljat će se o aktualnim temama, kao što su tržišna kretanja, cijene drva i drvnih sortimenata, tehnološki razvoj i primjena inovacija u sektoru, jačanje konkurentnosti sektora, biomasa i energija iz drva, šumski požari i razminiranje, razvoj kvalitetne i obrazovane radne snage, primjeri dobrih praksi i mnoge druge.

Generalni cilj projekta “Jačanje konkurentnosti drvno-prerađivačkog sektora u Hercegovini” je doprinijeti održivom ekonomskom rastu i povećanom izvozu ciljanih malih i srednjih poduzeća, razvojem kvalitetne i obrazovane radne snage, korištenjem alata informacijske i komunikacijske tehnologije u optimizaciji poslovanja te kroz stvaranje uvjeta za inovacije.

Projektne aktivnosti su usmjerene na jačanje kapaciteta postojećih i potencijalnih zaposlenika u malim i srednjim poduzećima u navedenom sektoru, kao i optimizaciju njihovih poslovnih procesa i njihovu digitalizaciju. Rezultati projekta ogledat će se u povećanju izvoza kod ciljanih poduzeća i u novim radnim mjestima.

Program traje do petka u 13 sati, a planirano je održavanje niza predavanja i panel rasprava, među kojima teme promjena na tržištu u cijenama i logistici, utjecaj pandemije na sektor, edukaciju i raspoloživost kadrova, digitalizaciju i unaprjeđenje poslovanja i dr.

Izvor:pogled.ba

error: Content is protected !!