Prema Nacionalnoj strategiji razvoja zdravstva, mentalno zdravlje djece i adolescenata bi trebao biti jedan od prioriteta Republike Hrvatske.

– Iako već nekoliko godina upozoravamo, stanje u Splitu je i dalje nezadovoljavajuće. Svjetski dan mentalnog zdravlja, kojeg obilježavamo 10. listopada, je prilika za ukazati da je KBC Split jedina bolnica ove razine u Hrvatskoj koja nema stacionarni odjel dječje i adolescentne psihijatrije, a i dostupnost vanbolničke ambulantne zaštite je nedostatna. Nedostaje liječnika i ostalih stručnjaka (psiholozi, socijalni radnici, socijalni pedagozi, medicinske sestre),  ali nema niti političke volje da se stanje poboljša – kazao je prof. dr. Joško Markić, SDP-ov županijski vijećnik.

Mentalno zdravlje te duševne bolesti i poremećaji djece i adolescenata jedan su od vodećih javnozdravstvenih problema, a posebno su ugroženi u sadašnjoj pandemiji.

– Prevencija je temelj svake dobro promišljene zdravstvene politike i očekujem od sadašnje zdravstvene administracije pomake na tom planu. Oko 50% odraslih psihičkih poremećaja započinje već u djetinjstvu, a čak oko 70% problema u dječjoj dobi se može povoljno liječiti ranom intervencijom i terapijom. Stoga je interes svih da imamo dobro razvijene službe za dječje mentalno zdravlje – rekao je Markić.

Skoro 20% djece i adolescenata pati od nekog poremećaja mentalnog zdravlja poput depresije, poteškoća prehrane ili ponašanja, anksioznosti, poremećaja iz spektra autizma…

– Zbog nedostatne psihološke ili psihijatrijske potpore, u praćenju stručnjaka je samo njih oko četvrtina. Situacija u Dalmaciji je loša te treba uložiti napor da skrb za mentalno zdravlje djece i adolescenata ne bude i dalje lošija nego u drugim dijelovima Hrvatske. Snagom argumenata se treba boriti protiv marginalizacije. Inzistirat ću da ojačavanje ove djelatnosti, kao i kapaciteta Poliklinike za djecu s poteškoćama u razvoju bude jedan od važnijih prioriteta u području zdravstva u našoj županiji – zaključio je Markić.

PIŠE PSD

error: Content is protected !!