Kroz ovotjednu emisiju „Riječju Božjom kroz život“ vodio nas je fra Goran Ćorluka župnik župe Veljaci.

„Prorok Izaija je onaj kojem je jasno što će se dogoditi u budućnosti. On je čovjek koji se predao Bogu da se Bog po njemu proslavlja. Prorok koji je imao težak životni put, prošao kroz razne kušnje, koji se borio za Boga i pravu vjeru ali i čovjek koji je dobro shvaćao da je Bog uz njega. U svakome trenutku osjećao je Božju blizinu i Bog je s njime razgovarao. Ovaj prorok ostavlja riječi nade iza sebe za naraštaje koji dolaze. Riječi otkupljenja i utjehe koje se ostvaruju preko Isusa Krista. Isusa predstavlja kao Slugu koji dolazi da ljude pomiri s Bogom. Da više ne vlada osveta i krv, da ne vlada ljudskost nego da zavlada Božja pravednost i svetost.

Po Isusu se, kako kaže Izaija, ispunila Božja volja. Božja volja je mir i ljubav. Božja volja je njegovo darivanje, a Bog dolazi samo preko onoga i u onoga koji je čist od grijeha. Da bi osvojio moju ljubav i naklonost Bog je dao svojega jedinoga sina. Kolika je cijena naše djece. Svaki roditelj voli svoje dijete. Želi da ono uspije: Sa djetetom rastu i roditelji. Dijete je najveće blago koje je vrijednije od života roditelja: Takvo dijete, svojega Sina daruje nam Bog.

Izaija je ove riječi napisao mnogo prije Kristova rođenja. I ove riječi su se ostvarile… „, kazao je fra Goran u uvodu emisije, nakon prvog čitanja – čitanja Knjige proroka Izaije.

Poslušajte emisiju:

Radio Ljubuški