Nakon reforme obrambenog sustava te prijenosa nadležnosti s dva bosanskohercegovačka entiteta na državnu razinu, nastale su Oružane snage BIH.  Formirane su iz sastava entitetskih vojski – Vojske Republike Srpske i Vojske Federacije BiH koja je pak bila sastavljena od Hrvatskog vijeća obrane i Armije RBiH.

Iako je HVO  ugrađen u Oružane snage, njegov doprinos nerijetko se umanjuje i iskrivljuje.

Izvor:RTV HB

error: Content is protected !!