Jutros je održana 11. sjednica Općinskog vijeća općine Posušje. Za istaknuti je usvajanje Prijedloga Proračuna općine Posušje za 2022. godinu. Nakon dulje rasprave Proračun je usvojen i iznosit će 9.949.100 konvertibilnih maraka. Pregledom stavki, može se zaključiti da je on prije svega razvojni, jer se nastavljaju realizirati projekti širenja vodovodne mreže, cestovne infrastrukture, odvodnje i kanalizacije, uređenja javnih površina, rekonstrukcije i izgradnje školskih i drugih javnih objekata. Također ima i socijalnu komponentu jer predviđa nastavak financiranja studenata, udruga branitelja i civilnih udruga te Centra za socijalni rad. Nastavlja se i dobra praksa potpunog subvencioniranja učeničkog prijevoza i financiranja dječjih vrtića. Što se prihodovne strane tiče, još uvijek su vidljive posljedice COVID pandemije, ali i trend stabilizacije i blagog rasta. No, i dalje se očekuje pomoć s viših razina vlasti, kao i R.Hrvatske za nastavak kapitalnih projekata.

Nakon usvajanja ove točke usvojen je i Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna općine Posušje za 2022. godinu.

Dobra vijest je i usvajanje Zaključka od strane Kluba vijećnika HDZ BiH i vijećnika HDU BiH na ovoj sjednici, kojim je u Proračunu osiguran iznos, odnosno jednokratna novčana potpora od 50.000,00 KM, koja će se dijeliti na sljedeći način: 500,00 KM za treće i 1000,00 KM za svako sljedeće novorođeno dijete u višečlanim obiteljima na području Općine Posušje. Ovom populacijskom mjerom pokušat će se barem simbolično pripomoći u smanjenju troškova višečlanim obiteljima pri opremanju prinove.

Vrijedi izdvojiti i usvajanje Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o općinskim upravnim pristojbama. Time će i ove godine svi oni koji otvaraju, odnosno registriraju obrte na području općine, biti oslobođeni plaćanja pristojbi. Mjera je na snazi s ciljem poticanja pokretanja obrta. Riječ je o praksi koja se pokazala odličnom poticajnom mjerom.

U nastavku sjednice vijećnici su usvojili sljedeće točke:

-Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za pokretanje postupka javne nabave dugoročnog kreditnog zaduženja Javnog poduzeća „Vodovod“ d.o.o. Posušje

-Prijedlog Odluke o ažuriranim planu kapitalnih investicija za 2022. godinu

-Prijedlog Odluke o usvajanju Lokalnog akcijskog plana zapošljavanja u općini Posušje 2022-2025

Iz područja imovinsko pravnih poslova, katastra i urbanizma, usvojene su sljedeće točke:

-Prijedlog za pokretanje procedure izdvajanja šumskog zemljišta iz šumsko-gospodarskog područja

-Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune regulacijskog plana CARSKI GAJ (Sjeveroistočni dio)

-Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune regulacijskog plana „CARSKI GAJ“ (ulice Ante Kovačića i Augusta Šenoe-igralište)

Izvor:pogled.ba

error: Content is protected !!