Vlada Federacije BiH je, u skladu sa Zakonom o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica, na sjednici u Mostaru donijela Odluku o davanju suglasnosti za izdvajanje sredstava utvrđenih Proračunom FBiH za 2022. godinu u ukupnom iznosu od 52.886,13 maraka za subvencioniranje doprinosa za obavezna osiguranja poslovnim subjektima za razliku za travanj, svibanj i lipanj 2020. godine.

Donesena je Uredba koja uređuje način korištenja naziva Vlade Federacije BiH u projektima koji se u potpunosti ili djelomično financiraju sredstvima iz Proračuna FBiH, sredstvima gospodarskih društava s učešćem državnog kapitala iz nadležnosti FBiH, te sredstvima pravnih osoba koje su osnovale FBiH i Vlada FBiH, priopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma, donijela izmjene i dopune Uredbe o projektima za koje je obavezna procjena utjecaja na okoliš i projektima za koje se odlučuje o potrebi procjene utjecaja na okoliš.

Usvojena je Komunikacijska strategija reforme javne uprave, te Akcijski plan za implementaciju ove strategije u procesu reforme javne uprave u razdoblju od 2021. do 2022. godine.

Vlada se upoznala s informacijom o realizaciji zaključka Vlade FBiH za prvi kvartal 2022. godine.

Danas je, također, prihvaćena informacija Federalnog ministarstva unutarnjih poslova o korištenju hangara koji se nalazi u sastavu JP Međunarodni aerodrom Sarajevo od strane Specijalne jedinice Federalne uprave policije.

Na sjednici je usvojeno i izvješće o radu Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša FBiH za 2021. godinu.

Također, prihvaćeno je izvješće o prošlogodišnjem radu Agencije za reviziju privatizacije FBiH, a Vlada se upoznala i sa izvješćem o radu Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje za 2021. godinu.

Prihvaćena je i informacija Federalnog ministarstva rada i socijalne politike o izvješćima o radu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom FBiH za prošlu godinu.

Kadrovska rješenja

Vlada FBiH u četvrtak je razriješila dužnosti dosadašnje članove upravnih i nadzornih odbora više zdravstvenih odbora u Federaciji BiH, te imenovala nove.

Na razdoblje od četiri godine imenovani su članovi Nadzornog odbora Zavoda za javno zdravstvo FBiH u sastavu Ludvig Letica, predsjednik, te članovi Arif Velić i Sanjin Musa.

Na isto razdoblje imenovani su i članovi Upravnog odbora ovog zavoda u sastavu Mirza Terzo, predsjednik, te članovi Marina Bera, Lejla Pašović Kovač, Slađana Šarac i Adnana Maksumić.

Također, na razdoblje od četiri godine, danas su imenovani i članovi Nadzornog odbora Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH i to Jadranka Knežević, predsjednica, te članovi Mevlida Paldum i Sanela Dostović-Halilović.

Imenovani su i članovi Upravnog odbora ovog zavoda, i to Dženana Bešlija, predsjednica, te članovi Anamarija Magazinović, Ivana Talić, Lejla Rožajac i Elma Ćatović Baralija na razdoblje od četiri godine.

Vlada FBiH je, na razdoblje od četiri godine, imenovala članove upravnih odbora Univerzitetsko kliničkog centra Sarajevo i Sveučilišne kliničke bolnice Mostar.

Tako je Jasmin Kapetanović imenovan za predsjednika Upravnog odbora KCUS-a, a Lejla Brčić, Ernela Eminović, Muvedeta Butmir-Ćedić, Ajdin Zulić, Diana Štimjanin – Koldžo, Nusret Popović, Mladen Čuturić, Amra Karić i Josip Nikolić za članove.

Za članove Upravnog odbora Sveučilišne kliničke bolnice Mostar imenovani su Miro Leventić, predsjednik, te članovi Zvonko Landeka, Edin Obradović, Vedran Marčinko, Vesna Brkić, Senada Vujica, Fila Raguž, Ružica Biloš, Snježana Marić i Nedžad Jusić.

Vlada FBiH je imenovala i privremeni Upravni odbor Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla, na razdoblje do tri mjeseca, u sastavu Emir Softić, ppredsjednik, te članovi Adnan Muslimović, Dževad Ahmetović, Adnan Behram, Azra Gutić-Hodžić, Tomislav Marić i Jasmin Osmančević.

Danas su razriješeni vršitelji dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora J.P. Filmski Centar Sarajevo, d.o.o.

Za nove vršitelje dužnosti su, do okončanja natječajne procedure, a najduže do tri mjeseca, imenovani Ante Batarilo, predsjednik, te članovi Izet Bajrović i Adnan Džindo.

Za sudjelovanje u radu i odlučivanju na Skupštini JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Vlada je opunomoćila Jasminu Pašić, ističe se u priopćenju Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Izvor:pogled.ba

error: Content is protected !!