Vijeće ministara ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog  Ministarstva financija i trezora, danas je na sjednici usvojilo je  Inicijativu za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora o financiranju između Bosne i Hercegovine i Europske investicijske banke (EIB) (Koridor Vc, dionica Ovčari – Mostar sjever) u iznosu od 300 milijuna eura.

Projekat podrazumijeva financiranje izgradnje dionice autoputa od Ovčara do Mostara sjever na Koridoru Vc, a izgradnja autoceste će biti podijeljena na dionice Ovčari — Mostar sjever i Mostar sjever — Mostar jug.

Dionica od Ovčara do Mostara sjever sastoji se od tri dijela i uključuje Ovčari – ulaz u tunel Prenj, tunel Prenj i tunel Prenj  – Mostar sjever) u ukupnoj dužini oko 35 kilometara. Planirano je da bude financirana ovim kreditnim sredstvima, ali i zajmom  EBRD-a. 

Kredit će biti alociran na Federaciju Bosne i Hercegovine (JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine), s rokom otplate od 25 godina, uključujući šest godina grejs perioda.

Ministarstvo financija i trezora će nakon završenih pregovora dostaviti Vijeću ministara BiH nacrt ugovora o financiranju s osnovama za njegovo zaključivanje, priopćeno je nakon sjednice.

Izvor.pogled.ba