Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas je na sjednici usvojilo Inicijativu Ministarstva financija i trezora i imenovalo delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora o zajmu (Upravljanje čvrstim otpadom Mostar) između Bosne i Hercegovine i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD), vrijedan 5 milijuna eura.

Taj projekat usko je povezan sa još dva projekta usmjerena na adekvatno  zbrinjavanje otpada u gradu Mostaru u korist svih stanovnika grada.

Sredstva su namijenjena provođenju Plana prilagođavanja za regionalnu deponiju Uborak – Buđevci, uključujući zatvaranje i saniranje postojeće plohe za odlaganje otpada, izgradnju nove plohe i prečistača procjednih voda s deponije.

Zajam je alociran na Federaciju BiH, a krajnji korisnik će biti Grad Mostar, s rokom otplate od 15 godina, uz tri godine grejs perioda.

Realizacija tog projekta od životnog značaja je za grad Mostar i lokalnu zajednicu, posebno za naselje Vrapčići.

Ministarstvo financija i trezora će nakon okončanih pregovora Vijeću ministara BiH dostaviti nacrt sporazuma s osnovama za njegovo zaključivanje u skladu za Zakonom o zaduživanju, dugu i garancijama Bosne i Hercegovine, priopćeno je nakon sjednice Vijeća ministara BiH.

Izvor:pogled.ba