Članovi Udruženja dijaliznih pacijenata “Nevesinje” zatražili su od Ministarstva zdravstva Republike Srpske osnivanje dijaliznog centra u bolnici u Nevesinju. Tri puta tjedno odlaze na dijalizu u Trebinje i tada dnevno prelaze i po 200 kilometara. S obzirom na teško zdravstveno stanje, put im teško pada. Prema procjenama udruženja, za ovu namjenu potrebno je osigurati 200 tisuća maraka.

Anika i Desko iz Nevesinja sa još pet pacijenata proteklih nekoliko godina, život uglavnom provode u kombiju, koji ih tri puta tjedno vozi na dijalizu u Trebinje. Osim što se bore sa zdravstvenim poteškoćama koje imaju kao bubrežni bolesnici, put do Trebinja i nazad, dodatno ih iscrpljuje i smanjuje kvalitetu života.

“Nikako, i kažem vam staju mi 2-3 puta da dodjem sebi… Teško mi je, ali ja nekako guram, a do kad ću, ne znam”, kaže Anka Mučibabić, bubrežni bolesnik.

“Četiri sata na aparatu budemo, ali sve to, četiri sata ne bi bilo dugo da nije putovanja više od četiri sata u ljetnom periodu, a u zimskom periodu možete misliti kako mi je kada snijeg pada, kada putevi nisu dobri, tako da po mraku odemo, a po mraku se vratimo”, priča Desko Đurasović, bubrežni bolesnik.

Sve bi bilo puno lakše kada bi dijalizni centar imali u nevesinjskoj bolnici koja je relativno nova i dosta dobro opremljena, ali još nema odjel urologije i nefrologije. Zbog toga su osnovali udruženje i uputili dopis nadležnima u kojem traže osnivanje dijaliznog centra u Nevesinju.

“Naš prijedlog je da jedan dio sredstava nabavimo preko udruženja i već smo stupili u kontakt sa nekim našim dobrotvorima koji su spremni da ulože sredstva i da nam pomognu, a jedan dio nadamo se da bi i institucije Republike Srpske pomogle”, navodi Momčilo Čalija, predsjednik Udruženja dijaliznih pacijenata “Nevesinje”.

Da bi se ostvarila ideja o dijaliznom centru potrebno je više od dobre volje i pomenutih sredstava, smatraju u Nevesinjskoj bolnici. Odjel nefrologije zahtijeva stručno i obučeno osoblje, delikatnu opremu, adekvatan prostor i nekoliko specijalista.

“Pitanje je možda i objektivne opravdanosti osnivanja jednog takvog centra jer on mora svakako biti i održiv, ali opet kada uzmemo u obzir značaj svakog čovjeka i značaj pacijenta, ako bi se iznašli načini, mi kao kuća svakako bi se uključili u jedan takav projekat”, kaže Velibor Milivojević, direktor Bolnice Nevesinje.

Milivojević podsjeća da opremanje i održavanje takvih centara kao i stalno praćenje i edukacija kadra zahtijeva veliku pažnju i da oni kao bolnica treba da vide da li su spremni da naprave jedan takav iskorak kao što je osnivanje dijaliznog centra. Dok se čeka odgovor Ministarstva zdravstva RS na njihov zahtijev, pred pacijentima je još jedan dan za dijalizu i skoro 200 kilometara putovanja do Trebinja i nazad.

Izvor:BHRT

error: Content is protected !!