Na temelju članka 18. Poslovnika Gradskog vijeća Ljubuški (“Sl. glasnik Općine/Grada Ljubuškog”, broj 4/08 i 08/19), sazivam

XVIII. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA LJUBUŠKI za 28.10.2022.godine (petak) s početkom u 9,00 sati i predlažem sljedeći:  

D n e v n i     red:

  1. Usvajanje zapisnika sa XVII. sjednice Gradskog vijeća,

2.  Aktualni sat (vijećnička pitanja, sugestije, prijedlozi i ostalo),

3. Prijedlog Odluke o dodjeli jednokratnih financijskih potpora studentima Grada Ljubuškog za

    akademsku 2022/23 godinu,

4. Prijedlog Odluke o uvjetima, iznosu i postupku dodjele novčanih potpora za uzgajivače goveda

     na području Grada Ljubuškog,

5. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za prijenose Ugovora o koncesijama:

      a) broj: 02-24-1411/15 od 07.kolovoza 2015.godine, sklopljen s Josipom (Vinko) Jelavićem  na

          novog korisnika koncesije Mladena (Drago) Gadžu, Hardomilje 28,

      b) broj: 02-24-2380/15 od 18.siječnja 2016.godine, sklopljen s Dariom (Augustin) Majićem na

           novog korisnika koncesije MAJD 2 d.o.o. Vitina 471, kojeg zastupa direktor Ivan Prskalo,

      c) broj: 02-24-754/20 od 11 ožujka 2020.godine, sklopljen s Vladom (Blago) Vištica, na novog

          korisnika koncesije Villa Pro d.o.o. Hrašljani 102, koje zastupa direktor Marko Kravić,

6. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka o dodjeli koncesija za korištenje poljoprivrednog

     zemljišta na području grada Ljubuškog,

 7.  Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka dodjele koncesija na

      poljoprivrednom zemljištu na području grada Ljubuškog,

8. Prijedlog Odluke o prestanku svojstva javnog dobra u općoj uporabi,

9. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o preuzimanju zaposlenika, osnovnih sredstava i nepokretne

    imovine Fonda u stambeno-komunalnom  gospodarstvu Grada Ljubuškog,

10. Prijedlog Zaključka o prodaji stanova na k.č. 499/1 i k.č. 821/1 K.O. Ljubuški,

11. Prijedlog Zaključka o dodjeli na korištenje poslovne prostorije,

12. Prijedlog Zaključka o zamjeni nekretnina između Grada Ljubuškog i Ante (Stipe) Bubalo,

      Slavka (Stipe) Bubalo i Grge (Stipe) Bubalo.

Sjednica će se održati u prostorijama Kulturnog centra Ljubuški. 

error: Content is protected !!